Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Нові стандарти освіти

Виходячи з вимог нашого часу і тих тенденцій, що проходять в суспільстві перед нашим закладом стало різке питання впровадження ефективного освітньо-виховного процесу, що міг би існувати як частина нового — інформаційного суспільства. Такий проект дістав назву «Медіа»

Програма додаткової освіти «Медіа» має соціально-педагогічну спрямованість. Актуальність програми обумовлена тим, що проблема підготовки підростаючого покоління до життя в епоху інформаційного «вибуху», інформаційних технологій, зростання ролі інформації як економічної категорії не актуалізується в контексті середньої освіти. Молодь є не готовою аналізувати і виявляти маніпулятивні дії медіа, орієнтуватися в інформаційному потоці сучасного суспільства, інтегруватися і творчо самореалізуватися в світовому інформаційному просторі.

Цілі програми в загальному вигляді формулюються таким чином:

Відмітною особливістю є використання як основної — технології розвитку критичного мислення для формування критичної автономії особи, що є однією з ключових ознак медіаграмотності, розвиток уміння відповідально, творчо і критично пристосовуватися в інформаційному суспільстві, навчання різним формам творчого самовираження за допомогою сучасних медіаресурсів.

В процесі теоретичного навчання учні знайомляться з особливостями традиційних і нових медіа, ключовими поняттями медіаосвіти, економікою і історією засобів масової інформації. Велике значення в процесі навчання надається профорієнтації: учні знайомляться з основними професіями в одній з сфер, що найбільш динамічно розвиваються, — сфері медіа.

Провідними розділами теоретичного навчання є «Кіно і телебачення», «Інтернет» і «Мобільний зв’язок».

Вивчення пропонованих в програмі тем має велике виховне значення, оскільки сприяє розвитку критичного мислення і критичної автономії особи в умовах переходу від «інформаційного суспільства» до «суспільства знань», надлишку неякісної інформації; готує нове покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприйняття різної інформації, розумінню її і усвідомленню наслідків її дії на психіку на гуманістичній основі.

Навчання за програмою сприяє формуванню комунікативної компетентності і умінню співробітничати, працювати в групі. В процесі навчання створюються умови для формування навичок самопрезентації і роботи над груповими і індивідуальними проектами.

З метою підвищення ефективності занять, виховання у учнів інтересу до професійної діяльності в сфері медіа учні залучаються до творчих розробок і проектної діяльності. Ключовим розділом, що забезпечує підтримку творчих розробок, є розділ «Анімація».

Самостійний учбово-розвиваючий спеціалізований курс «Медіа» має нормативний термін реалізації — 1 учбовий рік, загальний об’єм — 34 година, режим занять — 1 раз на два тижня, тривалість заняття — 40–45 хвилин.

Обгрунтування проведення проекту.pdfГончарова Ірина ПетрівнаВикладач — викладач вищої категорії, викладач-методист

Зміст програми

  1. Вступ. Що таке «медіаосвіта» і «медіаграмотність». Діагностика рівня медіаграмотності. Початкові відомості про інформаційний простір, «інформаційне суспільство» і«суспільство знань», роль і вплив медіа. Види і ключові поняття медіа. Про економіку медіа індустрії.
  2. Розділ 1. Початкові відомості про історію і сучасний стан медіа. Традиційні і нові медіа. Історія і сучасний стан традиційних медіа: історія преси (на прикладі газети), кіно і телебачення, анімації. Історія і сучасний стан нових медіа: Інтернет і мобільний зв’язок.
  3. Розділ 2. Короткі характеристики основних професій в сфері медіа. Хто працює в медіа: професії в друкарських медіа. Професії в кіно і на телебаченні. Професії в Інтернеті і мобільному зв’язку.
  4. Розділ 3. Кіно і телебачення. Основні жанри кіно і телефільмів. Назва, псевдонім і тема. Сюжет і сценарій: загальні відомості, особливості. Сюжетні компоненти. Режисерський сценарій. Поняття «сцена» і «кадр». Види кадрів. Відомості про психологію форми. Відомості про психологію кольору. Відомості про психологію звуку.
  5. Розділ 4. Анімація. Відмінні особливості анімації. Можливості інтеграції ігрового кіно і анімації. Сюжетні компоненти режисерського сценарію: пролог, зав’язка, фабула, розв’язка, епілог.  Реклама фільму.
  6. Розділ 5. Інтернет. Основні поняття і відомості: провайдер, хостинг і т.д. Електронна пошта. Пошук і покупки в Інтернет. Спілкування в Інтернеті: чат, форум, мова Інтернет-співтовариства , онлайнова журналістика. Безпека і етика поведінки в інформаційному просторі і суспільстві.
  7. Розділ 6. Мобільний зв’язок. Початкові історичні відомості. Види мобільного зв’язку. Стандарти і сервіси. Перспективи розвитку.
  8. Розділ 7. Друкарські медіа. Основні інформаційні, аналітичні і художні жанри у пресі. Як писати замітку, як писати лід.
  9. Розділ 8. Критична автономія особистості в інформаційному суспільстві. Як розвинути критичне мислення. Критичний аналіз медіатекста.