Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Освітні програми

Стандарт фахової передвищої освіти України. Cтандарт 2021 діловодство

ОПП зі спеціальності «Комп'ютерна обробка» на 2021 - 2023 н.р.

ОПП «Друкарське виробництво» на 2021-2023 н.р.

ОПП зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізація «Діловодство»

ОПП зі спеціальності «Видавництво і поліграфі», спеціалізація «Комп'ютерна графіка»

ОПП зі спеціальності «Видавництво і поліграфія», спеціалізація «Друкарське виробництво»

Освітня програма з професії «Оператор комп'ютерної верстки» на 2021 – 2022 навчальні роки

Освітня програма «Кондитер 3 розряду» на 2021 – 2022 навчальні роки

Освітня програма «Кондитер 4 розряду» на 2021 – 2022 навчальні роки

Освітня програма державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій»

Освітня програма Адміністратор на 2021 – 2022 навчальні роки

Освітня програма Секретар керівника на 2021 – 2022 навчальні роки

Освітня програма Друкар флексографічного друкування на 2021 – 2022 навчальні роки

Освітньо-професійна програма спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітня програма державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» на 2019 – 2022 навчальні роки

з професії 4222 Адміністратор на модульно-предметному підході

Освітня програма з професії: 4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи) на модульно-предметному підході

Освітня програма з професії: 7412 Кондитер (кондитер 4-го розряду) на модульно-предметному підході

Освітня програма з професії: 7412 Кондитер (кондитер 3-го розряду) на модульно-предметному підході

з професії 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення ІІ категорії на модульно-предметному підході

Освітні стандарти

Містерство освіти і науки України продовжує оновлювати професійну (професійно-технічну освіту), впроваджуючи державні стандарти з конкретних робітничих професій на модульно-компетентнісній основі.

Модульно-компетентнісний підхід — це комплексний підхід побудови змісту навчання з конкретної професії, зорієнтований на набуття необхідних знань, умінь і навичок для праці.

Навчальний модуль — це логічно завершена складова ДСПТО, яка базується на окремій одиниці професійного стандарту, містить навчальний матеріал, необхідний для досягнення професійних і ключових компетентностей та належить до певного рівня кваліфікації. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом (сертифікат, посвідчення, свідоцтво).

Затверджені державні стандарти запроваджуються у професійно-технічних навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування, на підприємствах, в установах, організаціях, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників.

Нормативнi документи.pdf


Державний стандарт професійно-технічної освіти (2016) Професія: Адміністратор; Код: 4222; Кваліфікація: адміністратор

Державний стандарт професійно-технічної освіти (2015) Професія: Адміністратор; Код: 4222; Кваліфікація: адміністратор

Державний стандарт професійно-технічної освіти (ДСПТО 8112.N.82.11-2016) Професія: Адміністратор; Код: 4222; Кваліфікація: адміністратор

Державний стандарт професійно-технічної освіти (2015) Професія: Друкар офсетного плоского друкування; Код: 8251; Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Державний стандарт професійно-технічної освіти (2014) Професія: Друкар офсетного плоского друкування; Код: 8251; Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Державний стандарт професійно-технічної освіти (2017) Професія: Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; Код: 4113; Професійні кваліфікації: оператор з обробки інформації та програмного забезпечення ІІ категорії, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення І категорії

Державний стандарт професійно-технічної освіти (2013) Професія: Касир (в банку); Код: 4212; Кваліфікація: Касир (в банку)

Державний стандарт професійно-технічної освіти (2014) Професія: Оператор комп’ютерної верстки; Код: 4112; Кваліфікація: оператор комп’ютерної верстки І, ІІ, ІІІ категорій

Державний стандарт професійно-технічної освіти (2006) Професія – Оператор комп’ютерного набору; Код – 4112; Кваліфікація: ІІ, І, категорії

Постанива № 1651 від 22 грудня 2017 р.

Постанива № 1691 від 27 грудня 2017 р.

Проект «Медіа»

Виходячи з вимог нашого часу і тих тенденцій, що проходять в суспільстві перед нашим закладом стало різке питання впровадження ефективного освітньо-виховного процесу, що міг би існувати як частина нового — інформаційного суспільства. Такий проект дістав назву «Медіа»

Програма додаткової освіти «Медіа» має соціально-педагогічну спрямованість. Актуальність програми обумовлена тим, що проблема підготовки підростаючого покоління до життя в епоху інформаційного «вибуху», інформаційних технологій, зростання ролі інформації як економічної категорії не актуалізується в контексті середньої освіти. Молодь є не готовою аналізувати і виявляти маніпулятивні дії медіа, орієнтуватися в інформаційному потоці сучасного суспільства, інтегруватися і творчо самореалізуватися в світовому інформаційному просторі.

Цілі програми в загальному вигляді формулюються таким чином:

Відмітною особливістю є використання як основної — технології розвитку критичного мислення для формування критичної автономії особи, що є однією з ключових ознак медіаграмотності, розвиток уміння відповідально, творчо і критично пристосовуватися в інформаційному суспільстві, навчання різним формам творчого самовираження за допомогою сучасних медіаресурсів.

В процесі теоретичного навчання учні знайомляться з особливостями традиційних і нових медіа, ключовими поняттями медіаосвіти, економікою і історією засобів масової інформації. Велике значення в процесі навчання надається профорієнтації: учні знайомляться з основними професіями в одній з сфер, що найбільш динамічно розвиваються, — сфері медіа.

Провідними розділами теоретичного навчання є «Кіно і телебачення», «Інтернет» і «Мобільний зв’язок».

Вивчення пропонованих в програмі тем має велике виховне значення, оскільки сприяє розвитку критичного мислення і критичної автономії особи в умовах переходу від «інформаційного суспільства» до «суспільства знань», надлишку неякісної інформації; готує нове покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприйняття різної інформації, розумінню її і усвідомленню наслідків її дії на психіку на гуманістичній основі.

Навчання за програмою сприяє формуванню комунікативної компетентності і умінню співробітничати, працювати в групі. В процесі навчання створюються умови для формування навичок самопрезентації і роботи над груповими і індивідуальними проектами.

З метою підвищення ефективності занять, виховання у учнів інтересу до професійної діяльності в сфері медіа учні залучаються до творчих розробок і проектної діяльності. Ключовим розділом, що забезпечує підтримку творчих розробок, є розділ «Анімація».

Самостійний учбово-розвиваючий спеціалізований курс «Медіа» має нормативний термін реалізації — 1 учбовий рік, загальний об’єм — 34 година, режим занять — 1 раз на два тижня, тривалість заняття — 40–45 хвилин.

Обгрунтування проведення проекту.pdfГончарова Ірина ПетрівнаВикладач — викладач вищої категорії, викладач-методист

Зміст програми

  1. Вступ. Що таке «медіаосвіта» і «медіаграмотність». Діагностика рівня медіаграмотності. Початкові відомості про інформаційний простір, «інформаційне суспільство» і«суспільство знань», роль і вплив медіа. Види і ключові поняття медіа. Про економіку медіа індустрії.
  2. Розділ 1. Початкові відомості про історію і сучасний стан медіа. Традиційні і нові медіа. Історія і сучасний стан традиційних медіа: історія преси (на прикладі газети), кіно і телебачення, анімації. Історія і сучасний стан нових медіа: Інтернет і мобільний зв’язок.
  3. Розділ 2. Короткі характеристики основних професій в сфері медіа. Хто працює в медіа: професії в друкарських медіа. Професії в кіно і на телебаченні. Професії в Інтернеті і мобільному зв’язку.
  4. Розділ 3. Кіно і телебачення. Основні жанри кіно і телефільмів. Назва, псевдонім і тема. Сюжет і сценарій: загальні відомості, особливості. Сюжетні компоненти. Режисерський сценарій. Поняття «сцена» і «кадр». Види кадрів. Відомості про психологію форми. Відомості про психологію кольору. Відомості про психологію звуку.
  5. Розділ 4. Анімація. Відмінні особливості анімації. Можливості інтеграції ігрового кіно і анімації. Сюжетні компоненти режисерського сценарію: пролог, зав’язка, фабула, розв’язка, епілог.  Реклама фільму.
  6. Розділ 5. Інтернет. Основні поняття і відомості: провайдер, хостинг і т.д. Електронна пошта. Пошук і покупки в Інтернет. Спілкування в Інтернеті: чат, форум, мова Інтернет-співтовариства , онлайнова журналістика. Безпека і етика поведінки в інформаційному просторі і суспільстві.
  7. Розділ 6. Мобільний зв’язок. Початкові історичні відомості. Види мобільного зв’язку. Стандарти і сервіси. Перспективи розвитку.
  8. Розділ 7. Друкарські медіа. Основні інформаційні, аналітичні і художні жанри у пресі. Як писати замітку, як писати лід.
  9. Розділ 8. Критична автономія особистості в інформаційному суспільстві. Як розвинути критичне мислення. Критичний аналіз медіатекста.