Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Назад Вхід

Навчальний план

Дисципліни (предмети) Розділи Кількість годин Розподіл годин по курсах і семестрах
Іспиити Заліки Курс. проект ІІ ступінь ІІІ ступінь 1 курс 2 курс
Всього З них Норматив за ОПП Всього З них Семестр Всього Семестр Всього
ЛПЗ Ауд. заняття Сам. робота 1 2 3 4
Кількість тижнів Кількість тижнів
17 5 6 2 5 2 1 17 17
Види підготовок для здобуття повної загальної середньої освіти 810/15567/10,5377/54190    11/210357/34
Історія України  3   54/154/13420        2 34
Культурологія  4   54/154/13420         234
Українська мова (за професійним спрямуванням) 3    54/154/13420        2 34
Економічні теорії  4   54/154/13420         234
Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)  3   54/154/13420        2 34
Соціологія  4   54/154/13420         234
Основи правознавства
Основи правових знань, ІІ ступінь
 2,3 27 54/127/0,51710111    271 17
Фізичне виховання  3   216/454/5454/54         2/2 34/34
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)  2, 4 548216/4162/31026031     542 4102
Цикл математичної, природничо-наукової підготовки      594/11513/9,5323190        910323
Обчислювальна техніка та програмування  4    189/3,5189/3,511970        43119
Економіка, планування та організація діяльності підприємства
Основи галузевої економіки і підприємництва, ІІ ступінь
 2, 4  27     3   81/1,554/1342012     27  234
Організаційна техніка
Офісна техніка; ІІ ступінь
 2, 4 22454/127/0,5171011     22 117
Комп’ютерна графіка
Основи рекламного маркетингу і дизайну, ІІ ступінь
 2,3 342054/127/0,51710 24    341 17
Основи екології 454/154/13420234
Безпека життєдіяльності
Правила дорожнього руху, ІІ ступінь
31854/154/1342018234
Вища математика 4108/2108/268402268
Фізична культура 26022260
Цикл професійної та практичної підготовки 2052/38972/184762801414476
Діловодство
Діловодство, Організація обслуговування відвідувачів, Етика та психологія ділових відносин, ІІ ступінь
Виробниче навчання — 114 год.
42,2,254212710187324/6108/2684021213225421272268
Спеціальні системи документування
Документаційне забезпечення управління, ІІ ступінь
Виробниче навчання — 78 годин
2,4348162/354/134202434234
Інформаційні системи і мережі
Інформаційні технології, ІІ ступінь
2,3341754/127/0,51710234117
Основи менеджменту та маркетингу
Планування, організація і технологія управління персоналом підприємства, ІІ ступінь
2,3543108/254/134204654234
Системи управління базами даних
Комп’ютерні технології, ІІ ступінь
Виробниче навчання — 24 год.
2,33011108/254/1342011130234
Документознавство
Виробнича практика — 54 год.
3162/3108/26840468
Архівознавство
Виробнича практика — 27 год.
4108/281/1,55130351
Інформаційне забезпечення управління
Виробнича практика — 27 год.
4108/281/1,55130351
Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів
Українське ділове мовлення та основи редагування службових документів, ІІ ступінь
2,45710162/3108/2684031572268
Професійна етика
Основи професійної етики і естетики, ІІ ступінь
2,3271254/127/0,517102327117
Психологія ділового спілкуання
Психологія роботи з людьми, ІІ ступінь
2,42754/127/0,517102327117
Охорона праці
Охорона праці, ІІ ступінь
2,43054/127/0,5171011130117
Практикум з комп’ютерного діловодства
Виробниче навчання, ІІ ступінь
1408162/3166630408
Навчальна практика
Виробнича практика, ІІ ступінь
2336216/43636336
Технологічна практика 4216/4162/3
Предмети, що вільно обираються
Європейський вибір України 135235
Техніка пошуку роботи 2101110
Державна атестація та інші форми контролю 2,47216/4108/27
Консультації 70150
Загальний обсяг навчального часу 14301623672/682214/41117678014301156/34
Тижневе навантаження 363636303636734/234