Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Проекти 2018

На протязі багатьох років наше училище шукало шляхи вдосконалення освітніх процесів ПТНЗ. Показником розвитку будь-якого закладу є ті проекти які розроблялися в ньому.

Кожний з викладачів училища робить свій внесок в створення нових, передових методів та засобів навчання. В таблиці нижче можна ознайомитись з тими проектами, що вийшли з нашого училища.

В Архіві можна переглянути проекти попетредныйх років (проекти 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Тема
1 Формування інформаційно-цифрової компетентності як важливої складової розвитку інноваційної особистості Методичний паспорт проекту
2 Упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій — ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів Методичний паспорт проекту
3 Розвиток професіи?ноі? компетентності педагогічних працівників у системі неперервноі? освіти Методичний паспорт проекту