Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Проекти 2017

На протязі багатьох років наше училище шукало шляхи вдосконалення освітніх процесів ПТНЗ. Показником розвитку будь-якого закладу є ті проекти які розроблялися в ньому.

Кожний з викладачів училища робить свій внесок в створення нових, передових методів та засобів навчання. В таблиці нижче можна ознайомитись з тими проектами, що вийшли з нашого училища.

В Архіві можна переглянути проекти попетредныйх років (проекти 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

Тема
1 Всеукраїнський навчально-пізнавальний проект «Пізнай себе» — «Духовний образ Г. С. Сковороди — спадщина українського суспільства: дієвий чинник його самопізнання, моральної зрілості й культурно- соціального саморозвитку» Методичний паспорт проекту
2 Всеукраїнський національно-патріотичний проект «Відзначення 100-річчя Української революції» — «Українська революція 1917–1921 років як ключовий та найскладніший період національної історії 20 століття» Методичний паспорт проекту
3 Регіональний інформаційно-просвітницький, культурологічний проект «Вірування українців: традиції та сучасність» Методичний паспорт проекту
4 Глобальний медійний проект «Школа медіа-грамотності для учнівської молоді та мешканців міста» Методичний паспорт проекту
5 Управлінський цільовий проект «Розробка та реалізація авторської моделі державно-приватного партнерства (ДПП) у сфері професійної освіти» Методичний паспорт проекту
6 Інформаційно-навчальний проект «Застосування освітньо-інформацйного середовища (ОІС) у навчальному процесі» Методичний паспорт проекту
7 Формування інформаційно-цифрової компетентності як важливої складової розвитку інноваційної особистості Методичний паспорт проекту
8 Упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій — ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів Методичний паспорт проекту
9 Розвиток професіи?ноі? компетентності педагогічних працівників у системі неперервноі? освіти Методичний паспорт проекту
10 Студія протистояння негативному медіавпливу: від слова до діла Методичний паспорт проекту
11 Сучасні інформаційні технології в навчанні дорослих (дистанційні курси, тренінги, e-learning тощо) Методичний паспорт проекту
12 Дослідження впливу жирності молока на структуру та щільність хлібобулочних виробів Методичний паспорт проекту
13 Досвід впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти у 2020-2021 навчальному році (для групи з терміном навчання 1 рік – 4112 «Оператор комп’ютерної верстки», 8251 «Друкар офсетного плоского друкування») Методичний паспорт проекту