Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Проекти 2016

На протязі багатьох років наше училище шукало шляхи вдосконалення освітніх процесів ПТНЗ. Показником розвитку будь-якого закладу є ті проекти які розроблялися в ньому.

Кожний з викладачів училища робить свій внесок в створення нових, передових методів та засобів навчання. В таблиці нижче можна ознайомитись з тими проектами, що вийшли з нашого училища.

В Архіві можна переглянути проекти попетредныйх років (проекти 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Номінація Досвід
1 Психологічна підтримка дітей і молоді, що знаходяться в складних життєвих обставинах Медіація як спосіб врегулювання конфліктів та інструмент надання дієвої підтримки учням ПТНЗ, що знаходяться в складних життєвих обставинах

Автор досвіду:

практичний психолог ДНЗ «МВПУПІТ» – Ю.В.Казарінова


Зміст досвіду

В ПТНЗ України більша частка контингенту учнів знаходиться у складних життєвих обставинах і процедура роботи на загальнодержавному рівні унормована Порядком виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб) (Постанова КМУ від 21 листопада 2013 р. № 896). Проте, крім традиційних особливостей роботи з даними категоріями підлітків психологічна служба ДНЗ «МВПУПІТ» має власний досвід експериментальної роботи.

Конфлікт є невід’ємною частина спілкування та взаємовідносин людей у суспільстві, незалежно від віку, рівня освіти, статусу конфліктуючих сторін або їх соціального рівня. Незважаючи на бажання багатьох людей уникати або повністю усунути виникнення конфлікту в житті, незаперечним залишається факт неможливості повного виключення конфліктних ситуацій з життєдіяльності людей. Конфлікт як характерна риса спілкування і взаємодії людей не завжди є негативним феноменом в спілкуванні, все залежить від моделей і стилів поведінки опонентів, їх особливостей спілкування, які можуть бути конструктивними або деструктивними. Для ефективного вирішення конфліктів в ДНЗ «МВПУПІТ» використовуються конструктивні способи спілкування, хоча в реальності все відбувається навпаки, що призводить до негативного результату і загострення конфлікту, агресивних проявів, фрустрації та суперництва без будь-якого ефективного результату для обох сторін. Найбільш ефективним виходом з деструктивного конфлікту на сьогоднішній день є використання процесу медіації та звернення до медіатора як третьої нейтральної особи.

Медіація як процес добровільного і конфіденційного знаходження ефективного і конструктивного вирішення конфліктів вдало використовується в країнах Європи і США. Україна також не стала винятком у використанні інноваційних методів конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, що проявляється у все більшому завоюванні процесу медіації на просторах українських земель і все більшим її використанням в різноманітних сферах людської діяльності. На сьогоднішній день медіація як процес співпраці та знаходження взаємовигідних рішень використовується в сімейній, судовій, юридичній, організаційній, бізнес і менеджмент сферах, все більше показуючи на практиці її ефективність і якість в обслуговуванні обох сторін конфлікту, без віддачі переваги або відміни думки якоїсь із сторін. Осторонь не залишилася і сфера навчання в ПТНЗ, так як медіація останнім часом вводиться в навчальну діяльність як важливий і необхідний елемент вирішення різноманітних конфліктів в навчальному закладі і забезпечення комфортного середовища навчання для дітей.

Медіація дуже широко стала використовуватися в останні роки в ПТНЗ з огляду на необхідність її введення як елементу врегулювання конфліктних взаємовідносин як учнів всередині колективу у групи, так і вирішенні конфліктів між учнями та педагогами, учнями та батьками, а також між співробітниками закладу. Поведінкові особливості контингенту учнів ПТНЗ проявляються у завищеній конфліктності та демонстративності, оскільки молодь, яка отримує професійно-технічну освіту, знаходиться у періоді підліткового віку, які багато психологів і медиків називають підлітковим кризовим періодом. Криза підліткового віку, яка отримала серед населення багатозначну назву «перехідна», «важка», «критична», пов’язана з переходом учнів від дитячої позиції до дорослої відповідальності, з одночасним бурхливим фізіологічним, психологічним і статевим розвитком, що зумовлює емоційну нестійкість підлітків і їх різке коливання емоційного фону і настрою, що в підсумку впливає на взаємини в групі, між однолітками, батьками та педагогами, підвищуючи конфліктність у середовищі

Новизна полягає: Використання методу медіації як підтримки молоді в складних соціальних ситуаціях застосовується в ДНЗ «МВПУПІТ» з 2015 року вперше в Дніпропетровську і досвід його впровадження за даний період має позитивні результати в навчальному закладі. В училищі медіація була введена як ефективний спосіб вирішення конфліктів і допомоги учням, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, які частіше проявляються у поведінці підлітка у формі деструктивного конфлікту з оточенням. Даний інноваційний метод допомоги конфліктуючим учням у виборі конструктивної стратегії поведінки в складних ситуаціях допомагає зрозуміти власну поведінку і поведінку партнера, усвідомити і зрозуміти свої інтереси, потреби і виявити інтереси опонента, та з урахуванням наявної об’єктивної інформації про стан опонента за допомогою медіатора прийти до позитивного результату конфлікту, який задовольняє всі сторони. Процес медіації в даний час є новим інноваційним методом, який впроваджується в ДНЗ «МВПУПІТ» і вже за певний період показав позитивні результати, які відбилися на взаємодії учасників навчального процесу, їх соціально-психологічному стані, поведінці в соціальному оточенні, як в навчальному заклад, так і в сім’ї, з друзями і оточуючими людьми.

Мета проекту

підвищення обізнаності учнів, щодо поняття конфлікту, конструктивного та деструктивного видів конфлікту, їх характеристик та особливостей впливу на психолого-соціальний стан опонентів; роз’яснення та інформування про прийоми та методи конструктивного конфлікту та наявних стилів ведення конфлікту; формування навичок конструктивної поведінки у конфліктній ситуації та орієнтування на використання моделі співробітництва як основи ефективної моделі поведінки підлітків; підвищення рівень знань щодо процесу медіації як інноваційного методу конструктивного вирішення конфліктів та підвищити мотивацію звернення до медіатора та участі у процесі медіації з метою збереження відкритих та добрих відносин з оточуючими; підвищення та стабілізація соціально-психологічного стану підлітків під час складних життєвих ситуаціях.

Завдання:

Форми та методи роботи

медіації, коло порозуміння, тематичне коло, психолого-просвітницькі бесіди, просвітницькі та інформаційні виступи з презентаціями, відеолекторії, тренінги, уроки-тренінги, диспути, дискусії, кінолекторії.

Результати досвіду.pdf

2 Інноваційні заклади освіти у роботі з молоддю в позанавчальний час Використання можливостей соціальних мереж як сучасного інструменту формування виховного середовища для молоді ПТНЗ

Автор досвіду:

Рада молодіжного самоврядування


Зміст досвіду

Структура навчально-виховного он-лайн проекту «Історичний персонаж»

Проект 1 «Дослідження топографічних об’єктів міста Дніпропетровська, що змінили/змінюють свої назви за Законом про декомунізацію»

Проект 2 «Захисник України - хто він і що несе на своєму мечі?»

Проект 3 «Україна в рядках українських поетів»

Проект 4 «Правозахисні організації та діячі»

Проект 5 «Візуалізоване дослідження термінів, що виникли за період з 2013 по 2015 роки»

Проект 6 «Діяльність прес-центру ДНЗ «МВПУ ПІТ» як прогресивна форма зайнятості молоді у поза навчальний час»