Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Проекти 2010 (Архів)

В таблиці нижче можна ознайомитись з тими проектами, що вийшли з нашого училища у 2010 році.

Також в архіві можна переглянути проекти 2011, 2012 та 2013 років.

Тема проекту Номінація Статус
1 Електронний термінологічний довідник Електронні засоби навчання дипломований

Автори проекту:

Безродна Тетяна Петрівна,
викладач спецтехнології

Юденкова Олена Петрівна,
заступник директора з навчально-методичної роботи

Лебідь Лідія Олександрівна,
майстер виробничого навчання, викладач


Мета проекту
Розробити інструмент для нової форми освіти — електронного навчання (e-learning). Дана розробка повинна сприяти полегшенню навчання та ефективному сприйняттю вузькоспеціалізованих технічних термінів.

Зміст проекту
Стрімка модернізація технологічного процесу видавничо-поліграфічної галузі пов’язана з комп’ютеризацією. Інформатизація професійно-технічної освіти створює оптимальні умови для забезпечення інформаційних потреб учнів. Сучасне молоде покоління надає більшу перевагу не традиційним підручникам, а інформаційним ресурсам, Інтернет-виданням. Практика показує, що кожний навчальний заклад повинен формувати власний інформаційний простір. Довідник містить основні, найбільш вживані поліграфічні терміни, а також терміни з видавничої справи, які часто зустрічаються в практиці поліграфістів, крім того, в довіднику міститься розділ, який вміщує опис основних технологічних процесів видавничо-поліграфічного виробництва. Електронний довідник буде постійно оновлюватись відповідно до запровадження інноваційних процесів у галузі, бо має динамічне середовище.

Актуальність проекту
Актуальність саме електронного видання полягає в тому, що його можна використовувати для електронної форми навчання (e-learning). При цьому вагомого значення набуває швидкість роботи з електронним довідником, тепер не потрібно перегортати сторінку за сторінкою, у пошуку потрібного слова. Скорочення часу на пошук збільшує час на творчість. Основний принцип, який брався при розробці електронного довідника — це легкість використання, що зводиться до набору початкових літер слова і натиснення кнопки «пошук».
Провідною ідеєю електронного довідника є те, що він складається з двох розділів. У перший розділ електронного довідника входять не тільки вузькопрофільні терміни, але й терміни пов’язані з видавничою діяльністю, виробництвом паперу, фарб і таке інше. Терміни розташовані в базі даних електронного довідника в алфавітному порядку. Кожному терміну дається трактування українською, російською та англійською мовою і тлумачне значення українською мовою (з зазначенням галузі використання).

Практична цінність у використанні
Довідник розраховано на учнів ПТНЗ поліграфічного профілю, викладачів та майстрів виробничого навчання. Також його можуть використовувати читачі, які цікавляться поліграфією та книговидавничою діяльністю.

Результативність
Довідник пройшов експериментальну апробацію в п’яти ПТНЗ поліграфічного профілю та рекомендований до друку рішенням вченої ради Інституту професійно-технічної освіти АПН України від 24.12.2009 р. (протокол № 10) як навчальний посібник для учнів ПТНЗ поліграфічного профілю та студентів за спеціальностями «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації», «Друкарське виробництво», викладачів навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа».

2 Запровадження стратегічного менеджменту в сучасному ПТНЗ Запровадження планів перспективного розвитку навчальних закладів

Автор проекту:

Макаров Володимир Адольфович,
директор МВПУ ПІТ


Мета проекту
Організація та проведення системних моніторингових досліджень усіх цільових аудиторій, проведення маркетингового аналізу галузі. Запровадження інноваційного режиму в структурі соціального партнерства.

Зміст проекту
Зміна функціонуючого змісту управлінських освітніх структур шляхом створення окремих структурних підрозділів, дослідних лабораторій.
Моделювання та створення інноваційного типу навчального закладу, який спрямовує свою діяльність на зміну змісту та якості навчального процесу, безперервну (ступеневу) освіту, міжнародне співробітництво та соціальне партнерство за галузевим спрямуванням: видавничо-поліграфічна справа, інформатизація та комунікація. Запровадження систем мобільності, гнучкості, можливості входити в нові виробничі відносини в процесі диверсифікації галузей економіки, тотальної інформатизації навчального процесу в умовах інформаційного суспільства.

Актуальність проекту
Запровадження стратегічного менеджменту в МВПУ ПІТ відповідає ринковим трансформаціям видавничо-поліграфічної галузі.

Практична цінність у використанні
Проведено аналіз галузі, професійних стандартів поліграфічного профілю в країнах Європейського Союзу. Створено професіограми. Проведено аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз (SWOT). Визначено пріоритетні напрямки та цілі на три роки.

Результативність
Впроваджено систему менеджменту та модернізації освітніх послуг, забезпечено постійний розвиток конкурентоспроможності учня, випускника та самого навчального закладу.

3 Організація учнівського самоврядування в групі Інноваційні підходи в організації учнівського самоврядування

Автори проекту:

Васильєва Світлана Володимирівна
,майстер виробничого навчання

Завізіон Лідія Адамівна
,майстер виробничого навчання

Єлова Галина Іванівна
,викладач, класний керівник


Мета проекту
Створення оптимального освітнього середовища для реалізації місії навчального закладу та моделі випускника нового покоління.

Зміст проекту
Методичні рекомендації та узагальнений практичний досвід організації учнівського самоврядування, як в групі, так і в учнівському колективі всього навчального закладу:

Актуальність проекту
Забезпечення доступу учнів до управління освітнім процесом та кореляції якості освіти, а саме:

Практична цінність у використанні

Результативність
Організація спільної діяльності з сектором рідкісних і цінних документів Дніпропетровської обласної універсальної бібліотеки (договори про співпрацю).
Організація спільної діяльності з Дніпропетровською обласною для молоді ім. М. Свєтлова (договори про співпрацю).
Організація заходів з Дніпропетровським відділенням Всеукраїнського комітету захисту дітей (пр. Кірова, 2/306).
Організація заходів з Дніпропетровським центром соціальних служб для молоді (пр. Кірова, 121б).
Організація заходів зі службою у справах неповнолітніх (пр. К. Маркса, 75).
Організація діяльності з асоціацією афганців (полковники запасу Г.І. Чистяков, О. Ф. Жаров, О. С. Харкота).
Організація спільної діяльності з товариством Червоного Хреста України (з питань СНІДу, туберкульозу, наркоманії, пандемії грипу).
Організація спільної діяльності з правовим клубом «Феміда», центр зайнятості Кіровського району.
Співпраця з асоціацією письменників Дніпропетровщини (Л.Є. Волкова, Дора Калинова, М. П. ЧабанМ. В. Ларін).
Співпраця з громадською організацією «Союз Чорнобиль України».
Організація спільної діяльності з центром європейської інформації ДОУНБ.
Організація діяльності волонтерської групи Євроклубу серед учнів, їх батьків та молоді міста і регіону за напрямками: поширення інформації про діяльність Євроклубу, проведення тренінгів «Європейські цінності та українська молодь», проведення презентацій «Як я знаю Європу?», проведення тематичних дискусій на базі ЗОСШ «Європа та Україна». Інтеграція через освіту», випуск інформаційного бюлетеня «Євро-time», створення власного web-сайту.
Волонтерська акція «В об’єктиві натураліста» — соціальна акція про захист навколишнього середовища.
Волонтерська акція «Альтернативні джерела енергії — біогаз», з використанням власного мультимедійного проекту (серед роботодавців Дніпропетровського регіону та як факультативний курс для учнів ПТНЗ з метою реалізації концепції сталого розвитку).
Волонтерська акція з дитячим будинком «Сім’я» (напрямок профорієнтація та профорієнтологія).
спільна волонтерська акція з психологічною службою Національного університету ім. О. Гончара «Молодь проти СНІДу».
Весіння волонтерська акція «Зелений пагонок».
Участь у міжнародній програмі «Teacher Development Program»:

4 Сучасні форми та інноваційні технології виховання учнівської молоді Інноваційні технології виховання учнівської молоді в ПТНЗ

Автори проекту:

Макаренко Тетяна Михайлівна,
викладач

Родіна Алла Олександрівна,
викладач


Мета проекту
Здійснити модернізацію навчального процесу шляхом запровадження в освітнє середовище інноваційних концепцій, в основу яких покладені цілісні моделі навчально-виховного процесу, засновані на єдності, методології та засобах їх здійснення.

Зміст проекту
Інновації у формах, методах і технологіях навчання та виховання:

Актуальність проекту
В сучасному суспільстві працює цілий комплекс інститутів, які спрямовують свою діяльність на освіту та виховання молоді. В нових соціально-економічних умовах виникла необхідність створення на базі навчального закладу єдиного освітнього середовища для особистісного становлення особи.

Практична цінність у використанні
В МВПУ ПІТ змодульовано виховний простір, задані в ньому певні взаємовідносини з різними суб’єктами, створено ціннісно-змістовну єдність усіх суб’єктів даного простору, постійно виявляється та використовується весь потенціал виховного середовища.

Результативність

5 Інноваційні форми організації соціально-професійної реклами Соціально-професійна реклама

Автор проекту:

педагогічний колектив МВПУ ПІТ


Мета проекту
Розробити різноманітний соціально-професійний матеріал з метою розширення інформаційного простору про навчальний заклад на різних рівнях.

Зміст проекту
Активізація процесу професійного самовизначення учнів, формування у них реалістично самосприйняття, методи виховання трудової мотивації, методика надання допомоги у визначенні профілю подальшого навчання, шляхи адаптації в соціумі та вибору свого професійного шляху в житті.

Актуальність проекту
Методичні рекомендації розкривають сутність, зміст та нові форми соціально-професійної реклами, діяльності навчального закладу, яка базується на пріоритетних напрямах розвитку професійно-технічної освіти України. В матеріалах робиться акцент на вирішення проблеми якісної профорієнтаційної роботи, яка залежить від відкритості професійно-технічної освіти до зовнішніх факторів.

Практична цінність у використанні
Друкована продукція з рекламою навчального закладу та окремих професій (зразки додаються).
Банери профорієнтаційні (експонуються під час виставок, експозиція змінюється щорічно).
Автомобільний тюнінг (розміщається реклама на маршруті № 146).
Інтернет-сайт та web-портал профтехосвіти (інформація систематично поновлюється, Інтернет-сайт навчального закладу став переможцем всеукраїнського конкурсу «Кращий за змістом»).
Слайди з конкретних робітних професій (використовуються під час профорієнтації, матеріали стали переможцями у конкурсі «Робітнича професія — 2009»).
Кліпи, фільми — з репортажем про навчальний заклад; про видавничо-поліграфічну галузь (додаються).
Виступи агітбригад, КВК (планується на квітень 2010 р. спільно з державною службою зайнятості)
Співпраця з соціальними партнерами (щорічно проводяться круглі столи, а звіти публікуються в ЗМІ).
Міжнародна співпраця — реклама начального закладу в Німеччині (м. Гейдельберг) та Російській федерації (м. Москва).

Результативність

6 Презентація діяльності кабінету суспільних дисциплін Кращий навчальний кабінет ПТНЗ

Автор проекту:

Нудьга Віта Олександрівна,
викладач предмету «Європейський вибір України»


Мета проекту
Забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти. Виконання функцій суспільного значення: укладання моделі становлення висококваліфікованого робітника в інформаційному суспільстві за Євростандартами та сприяння його адаптації у європейському професійному просторі.

Зміст проекту
Здійснення навчальної, навчально-методичної, виховної, інформаційно-дидактичної, патріотичної та євро інтеграційної діяльності у відповідності до плану роботи кабінету, програми навчальної дисципліни «Європейський вибір України» та інформаційно-виховних проектів кабінету.

Актуальність проекту
Піклування навчального закладу про майбутнє своїх випускників, забезпечення їх здатності до конкурентоспроможності на ринку праці не тільки України, а й європейського простору, гарантія поступової адаптації до сучасного виробництва та реалізації власного робітничого п потенціалу.

Практична цінність у використанні
За програмою діяльності кабінету відбувається поширення інформації про Європейський союз, інтеграційні процеси в Україні, проведення занять та тренінгів, активна участь у громадському житті міста, регіону та України.

Результативність
Реалізація проектів:

7 Презентація діяльності кабінетів інформатики та інформаційних технологій Кращий навчальний кабінет ПТНЗ

Автори проекту:

Попович Наталія Анатоліївна,
майстер виробничого навчання, викладач

Наумейко Віта Сергіївна,
майстер виробничого навчання, викладач

Заєць Оксана Іванівна,
майстер виробничого навчання, викладач


Мета проекту
Забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти. Реалізація одного з пріоритетних напрямів розвитку освіти шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Зміст проекту
Удосконалення навчально-виховного процесу на базі ІКТ технологій, забезпечення доступності, ефективності та рівного доступу до якісної освіти на основі електронної освіти.

Актуальність проекту
Інформатизація освіти є пріоритетним напрямком в професійній підготовці кваліфікованого робітника. Формування інформаційної компетенції в учнів є основним аспектом в діяльності кабінетів.

Практична цінність у використанні
Навчання інформатиці та ІКТ технологіям базується на теоретичній базі та практикумах та лабораторно-практичних заняттях із застосуванням сучасних педагогічних технологій та з метою створення високого рівня інформаційної культури усіх суб’єктів інформаційного процесу.

Результативність
На базі кабінетів створено лабораторію ступеневого навчання та дистанційної освіти, яка працює над вирішенням проблем впровадження концептуальних підходів щодо організації інформаційної освіти в навчальному закладі. Створено єдину інформаційну мережу з цілодобовим виходом до Інтернету.