Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Наукові установи

Підтримання належного рівня освіти в умовах інформаційного суспільства вимагає від нас проведення різноманітних науково-дослідницьких робіт. Саме ці дослідження дозволяють чітко і своєчасно виявляти негативні фактори, що становлять загрозу якості профтехосвіти, надають можливість закладу бути конкурентним на ринку освітніх послуг.

Заради високого рівня і точності цих досліджень ми тісно співпрацюємо з провідними науковими інститутами та установами. Таке партнерство надає переваги для обох сторін що, в свою чергу, гарантує плідну роботу і підвищення рівня освіти в цілому.

Експериментально-педагогічна діяльність

Відповідно до наказу МОН на базі училища діє експериментальний педагогічний майданчик за темою «Моделювання діяльності інноваційного навчального закладу на основі програми соціального партнерства, як підсистеми управління якістю освіти». Дана дослідницька робота ведеться в тісному контакті з науковими установами України і підпорядковується:

Об’єктом дослідження є роль та місце навчального закладу інноваційного типу в структурі експериментального навчально-науково-виробничого комплексу, основаного на програмі соціального партнерства видавничо-поліграфічної галузі. Ми досліджуємо методику управління якістю професійно-технічної освіти, яка базується на відкритому соціальному діалозі та засадах маркетингової діяльності.