Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

Роботодавці

Адміністрацією нашого училища спільно з поліграфічними підприємствами регіону розроблено спільну програму дій щодо підготовки конкурентоспроможних фахівців.

о

Роботодавець:

  • Формує замовлення на кадри;
  • Корегує навчальні плани з урахуванням вимог ринку;
  • Надає можливість викладачам вивчати нові технології;
  • Сприяє розвитку матеріально-технічної бази ПТНЗ;
  • Впроваджує іменні стипендії та гранди для учнів ПТНЗ.

Учень МВПУ ПІТ:

Здобуває первинну професійну та вищу освіту з можливістю працевлаштування на підприємствах роботодавців на посади кваліфікованих робітників та технологів виробництва.

Навчальний заклад:

  • Здійснює підготовку фахівців за Державними стандартами та на основі професійних компетенцій;
  • Розширює у молоді технічний кругозір;
  • Виховує розуміння технологічного прогресу в цілому;
  • Створює системи постійного моніторингу потреби регіону в кадрах.

Для реалізації поставленої мети вирішуються наступні завдання:

Вирішення поставлених вище завдань, привело до створення ієрархічної системи, яка дає нам змогу готувати висококласних спеціалістів, а також забезпечити кожного випускника робочим місцем.

Інформація про політику застосування дуальної форми здобуття освіти в ДНЗ «МВПУПІТ»

Активна співпраця з кращими:корона

вид. «Зоря»
(065) 371-66-15 ***

«Норма-тех»
(0652) 37-22-53 ***

«Печатный двор»
(065) 370-73-88 ***

«Бізнес-сувеніри»
(0562) 34-00-88 ***

вид. «Весна», ДП «Імекс»
(0652) 34-10-86

«Лунапак»
(056) 732-28-99

«Арт-Прес»
(056) 776-80-75

«Баланс-Клуб»
(056) 370-44-25

Вам потрібні висококваліфіковані кадри? Ми готові до співпраці.