Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна28 березня 2017

Відеоміст: Дніпро – Закарпаття

27 березня колектив Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій прийняв участь у відеомості між Дніпропетровською та Закарпатською областями з надзвичайно актуальної теми: «Створення навчальної літератури, посібників, електронних засобі навчального призначення».

Під час трансляції було представлено досвід навчального закладу «Практичні підходи до підготовки навчальних видань. Використання ЕНМК „База знань“ як технології дистанційного навчання».

У доповіді О.Юденкової було зазначено, що досвід розробки навчальної літератури МВПУПІТ базується на залученні представників конкретних галузей (поліграфічна промисловість) до розробки навчальних програм, навчальних посібників, що дало змогу забезпечити відповідність професійного навчання регіональним вимогам ринку праці й здійснювати підготовку дійсно компетентних робітників. Більш детально було проаналізовано практику розроблення педколективом авторського інтегрованого курсу «Інноваційні виробничі технології на сучасному поліграфічному підприємстві» та відповідного навчально-методичного комплексу для його ефективної реалізації.

Окрему увагу було зосереджено на використанні МВПУПІТ технологій навчання на базі інформаційного середовища, при цьому усі фактори (інформаційні технології, зміст, засоби, форми та методи професійного навчання й суб’єкти навчання) тісно взаємодіють один з одним (представлено на прикладі проектування ЕМНК «База знань» як частини інформаційної системи). В організації навчально-пізнавальної діяльності учнів здійснено зміни, а саме у процесі роботи з літературою, навчальними посібниками. Паперові джерела змінюються на електронні. Так наприклад «База знань» містить дидактичні матеріали усіх методичних комісій і розміщується у відкритому доступі на офіційному веб-сайті навчального закладу. База знань виконує такі функції: збереження навчальних матеріалів з усіх дисциплін; подання навчальних матеріалів у зручному і наочному вигляді; подання контрольних робіт, тестів для перевірки знань.

Світовий досвід показує, що педагогічні працівники й навчальні заклади можуть стати учасниками ринку інтелектуальної власності. На жаль, на сьогодні особливо в системі ПТНЗ відсутня практика оформлення авторських договорів та отримання відповідних виплат співробітникам за створені об’єкти інтелектуальної власності

У підсумку було зазначено, що саме сформована у професіонала педагога методологічна культура дозволяє проявити педагогічну творчість, і розпочинати роботу над виданням навчальної літератури.