Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна24 березня 2017

Поліграфісти вивчають хімію – поглиблено!

Підготовка майбутніх техніків-технологів з видавничо-поліграфічної справи передбачає детальне вивчення хімічного складу різноманітних поліграфічних матеріалів, різних реакцій. Саме для підвищення якості навчання укладено угоди про співпрацю між ДНЗ «МВПУПІТ» та Хіміко-технологічним університетом, кафедрою «Поліграфічні матеріали».

24 березня на кафедрі переробки пластмас і фото-, нано- та поліграфічних матеріалів студенти МВПУПІТ практично освоїли оптичні та друковано-технічні властивості фарби. Учні групи № 5-МС ознайомилися з методиками дослідження характеристик поліграфічних фарб.

У процесі лабораторно-практичного заняття, як виду навчального заняття, учні виконують лабораторно-практичну роботу під керівництвом викладача, відповідно до досліджуваного змісту навчального матеріалу. Виконання учнями лабораторно-практичних робіт спрямоване на: узагальнення, систематизацію, поглиблення, закріплення отриманих теоретичних знань по конкретних темах дисциплін; формування вмінь застосовувати отримані знання на практиці, реалізацію єдності інтелектуальної й практичної діяльності; розвиток інтелектуальних умінь у майбутніх фахівців: аналітичних, проектувальних, конструктивних і т. ін.; вироблення при розв’язанні поставлених завдань таких професійно значимих якостей, як самостійність, відповідальність, точність, творча ініціатива.