Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна24 лютого 2017

Когнітивні уміння та навички з предметної області «Видавництво та поліграфія» підтверджено

У групі 12-МС ДНЗ «МВПУПІТ» спеціалізація «Друкарське виробництво» відбувся захист навчальної практики.

?Навчальна практика — це практичне втілення початкових самостійних кроків студентів у професійному становленні на професійній ниві. У сучасних умовах для фахівця важливо забезпечити не лише потрібний обсяг теоретичних знань з фаху, а й і уміння застосовувати їх у практичній роботі, що слід розглядати як головне завдання підготовки фахівців в ДНЗ "МВПУПІТ".?

Цій меті цілком підпорядкований навчальний процес, який забезпечує оптимальне поєднання теоретичного матеріалу, напрацьованого під час занять, з активними формами практичних та лабораторних занять, а також його закріплення під час навчальної практики. Такий підхід дає змогу студентам краще ознайомитися зі сферою своєї майбутньої фахової діяльності, застосувати одержані теоретичні знання у практичній роботі, розвиває самостійність і відповідальність за прийняті рішення в умовах конкретного підприємства.

Під час захисту усі студенти підтвердили ключові результати навчання пройденого періоду: знання з предметної області, когнітивні уміння та навички, практичні навички та загальні уміння й навички.?