Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна15 лютого 2017

Нові шляхи взаємодії поліграфічного кластеру Дніпропетровщини з ПТНЗ

Діяльність з розробки сукупності механізмів ефективної взаємодії ринку праці та ПТНЗ в сучасних умовах має ґрунтуватися на державно-приватному партнерстві. Крім цього, тенденції модернізації економіки України показують, що функціонування ПТНЗ буде залежати не тільки від наявності формальних роботодавців-партнерів, а й від визначення стратегічних партнерів навчального закладу.

Стратегічний партнер — це підприємство, яке є потенційним роботодавцем для випускників ПТНЗ та приймає активну участь в розробці та реалізації основних та додаткових освітніх програм.

15 лютого 2016 року на базі навчального корпусу Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій ефективно працювала фокус-група стратегічних соціальних партнерів навчального закладу поліграфічного профілю, а саме керівники: ТОВ «ВПК «Весна», ПП «Домінанта Прінт», ТОВ «Баланс клуб», ТОВ «АРТ-Прес», ТОВ «Типографія Україна», ПП «Роял Принт», «Лізунов Прес» та інші.

Ключовою проблемою роботи стала розробка комунікативної стратегії співпраці ПТНЗ та підприємств поліграфічного профілю в умовах освітньо-виробничого кластеру та нової законодавчої бази в системі оплати праці.

Мета заходу: створення умов та ефективного механізму для поетапного переходу до нового рівня освітнього процесу, забезпечення професійної та трудової мобільності майбутніх поліграфістів.

Робоча група ставила перед собою такі завдання: диверсифікація участі роботодавців в підготовці фахівців для видавничо-поліграфічної галузі, надання для проведення навчальної та виробничої практик учнів ПТНЗ обладнання та матеріалів; допомога у викладанні окремих, найбільш складних курсів, а саме «Інноваційні виробничі технології поліграфічної галузі»; фінансова участь стратегічних партнерів в оновленні навчально-матеріальної бази ПТНЗ; участь в процедурах проміжних та підсумкових кваліфікаційних атестаціях тощо.

У підсумку зустрічі було прийнято спільне рішення:

Для ПТНЗ:

  1. Посилити ефективність праці педагогічного колективу у напрямку задоволення очікувань роботодавців щодо забезпечення їх кваліфікованими кадрами.
  2. Запровадити на базі навчально-практичного центру ДНЗ «МВПУПІТ» «Поліграфічні матеріали» підвищення кваліфікації стажистів від підприємств шляхом надання платних освітніх послуг з професійно-технічного навчання.

Для соціальних партнерів:

  1. Прийняти активну участь у реалізації програми з профорієнтації для школярів ЗНЗ міста та області.
  2. Надати безпосередню допомогу ПТНЗ у створенні профорієнтаційних відео роликів та серії відео уроків для учнів ПТНЗ з метою підвищення професійних інтересів до професії, яку учні здобувають.

До департаменту освіти і науки облдержадміністрації:

Звернутись з проханням про включення одного представника від поліграфічних підприємств регіону до регіональної ради професійної освіти (стейкхолдерів) Дніпропетровської області відповідно до Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», протоколу N 23 (пункту 6) засідання Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року та з метою визначення перспектив розвитку професійної освіти, координації діяльності рішень уповноважених органів, організацій та установ у галузі професійної освіти, визначення потреби та формування регіонального замовлення на підготовку кадрів:

Висновок: на основі наявного досвіду використання практично діючих моделей співпраці ПТНЗ та роботодавців необхідно сформувати новий рівень співробітництва, що дозволить оптимально підійти до вирішення поставлених задач, вибудувати перспективну спільну структуру взаємодії ПТНЗ та роботодавців.