Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна28 грудня 2016

Досліджуємо – презентуємо, секція МАН «Історія краєзнавства»

28 грудня учениця 10 групи Діденко Анна захистила у рамках першого етапу навчання в МАН науково-дослідну роботу на тему «Історичний розвиток професійної освіти поліграфічного профілю в Україні та Польщі в контексті євроінтеграції» у межах реалізації проекту для учнівської молоді «Україна-Польща-разом».

Актуальність дослідження обумовлена тим, що дана тема зумовлює необхідність пошуку нових підходів та методик підготовки майбутніх поліграфістів в Україні на основі вивчення прогресивного досвіду у цій галузі освітньої діяльності близьких сусідів, зокрема поляків, історичний поступ яких досить тісно переплітається з історією України.

Метою дослідження стало виявлення спільних та відмінних ознак в контексті історичного розвитку професійної освіти поліграфічного профілю країн України та Польщі

На основі використання системного, структурного підходів Віденко Анна виявила загальні ознаки і тенденції всіх систем ступеневої професійної освіти видавничо-поліграфічного профілю в країнах Європи, республіки Польщі у тому числі та Україні: посилення фундаментальності та інформатизації професійної підготовки, кризу традиційної інженерної освіти; неактуальність значної кількості традиційних професій і появу багатьох нових професій мультимедійного спрямування; диверсифікацію навчальних закладів і змісту навчання; конституціювання та підвищення уваги до базової професійної освіти; широкопрофільність підготовки; багатоваріантність навчальних програм; збалансування спектру підготовки фахівців і запитів сфери виробництва; зростання ролі самостійного навчання; орієнтація на єдиний навчально-науково-виробничий процес. Посилюється роль компетентної громадської думки у формуванні іміджу закладів освіти. Зростає мережа центрів підвищення кваліфікації. Превалюють процеси демократизації управління освітою як на макро- , так і на мікрорівнях, забезпечення реальної автономії навчальних закладів, створення належних умов для творчості педагогів.