Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна14 вересня 2016

Оновлення змісту освіти – конкурентний випускник

У Міжрегіональному вищому професійному училищі з поліграфії та інформаційних технологій щорічно здійснюється оновлення змістового наповнення навчальних програм. Наразі, у студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» розпочався цикл практичних семінарів з детального вивчення змін та доповнень до законодавчих, нормативних, інструктивних актів, що регулюють загальне діловодство та його спеціальні функції.

14 вересня студенти системно проаналізували Правила організації діловодства та архівного зберігання документів № 1000/5, які є провідним нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання всіма організаціями. Заняття пройшли жваво, з детальним обговоренням на практичних ситуаціях роботи служб діловодства.