Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна27 червня 2012

Звіт директора на конференції перед трудовим колективом та громадськістю за 2011–2012 навчальний рік

Усвідомлення необхідності якісних змін в професійно-технічній освіті зумовило впровадження в ДНЗ «МВПУ ПІТ» інноваційних проектів різних за змістом та характером. Вони мають місце в змісті професійно-технічної освіти, технологіях навчання, виховання та розвитку, в управлінні та організації навчально-виробничого процесу.

Для отримання якісного результату вкінці навчального року адміністрації ПТНЗ потрібно було вчасно спланувати дії багатьох виконавців, скоординувати зусилля, управляти процесом розвитку.

Педагогічна дійсність переконує, що впровадження інновацій та забезпечення модернізації освіти не може бути справою лише навчального закладу. Підтримка, коригування цих процесів на рівні навчального закладу здійснюється через систему соціального партнерства.

Керівником навчального закладу за звітний період ставились завдання на 2011–2012 н.р.:

І. Загальні організаційні заходи

Трансформація системи професійної освіти ґрунтується на необхідності узгодження діяльності всіх систем народного комплексу для переходу до постіндустріального суспільства в ринкових умовах. В контексті поставленого завдання зміни професійно освіти в ДНЗ «МВПУ ПІТ» спрямовані на врахування сучасних соціально-економічних реалій ринку праці та пошуку нових шляхів розвитку освітніх програм професійної підготовки кваліфікованих робітників. Заслухавши відгуки громадськості, органів місцевого самоврядування, замовників-кадрів маємо зазначити, що за минулий навчальний рік наш навчальний заклад став гнучкішим, мобільнішим, запроваджено процеси саморегулювання економічних факторів.

В минулому навчальному році навчальний заклад (педагогічний колектив) суттєво попрацював над інноваційним розвитком процесу підготовки кваліфікованих робітників.

З 1 вересня 2011 н.р. розпочато підготовку кваліфікованих робітників за новими професіями відповідно до вимог роботодавців: «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Друкар офсетного друкування;
друкар флексографічного друку», «Палітурник-брошурувальник; оператор комп’ютерного набору».

На протязі 2001–2012 навчального року ДНЗ «МВПУ ПІТ», будучи органічною регіональною ланкою, використовував у своїй діяльності, як документи урядові, так і регіональні. З метою оновлення професійної підготовки кваліфікованих робітників адміністрацією ДНЗ «МВПУ ПІТ» було сплановано діяльність навчального закладу відповідно до нових державних та галузевих нормативно-правових документів: Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341, Указу Президента України «Про стратегію державної кадрової політики на 2012–2020 рр." від 01.02.2012 р. № 45/2012, Указу Президента України № 187/201 «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та обласних програм: «Покращення системи професійно-технічної освіти шляхом прогнозування та адаптування вмінь і навичок, соціального партнерства й удосконалення використання ресурсів», Програми зайнятості населення Дніпропетровської області на 2012–2014 рр. та інше.

В умовах переходу до інформаційного суспільства наш навчальний
заклад ефективно займається питаннями інформатизації, використовує запропоновані освітні платформи «Щоденник.ua» та створює власні електронні інформаційні ресурси, які зосереджені в інформаційному середовищі ПТНЗ, для їх ефективного використання у навчально-виховному процесі.

Педагогічний колектив МВПУ ПІТ при побудові власного інформаційного середовища на протязі минулого навчального року використовав нормативно-правові акти, які розроблені на загальнодержавному рівні, а саме Указ Президента України «Про проголошення 2011 р. — роком освіти та інформаційного суспільства», регіональні програми, які ініційовані губернатором нашої області Вілкулом Олександром Юрійовичем. Саме таким інноваційним продуктом став старт платформи «Єдиний освітній простір».

Використання електронних інформаційних ресурсів в навчально-виховному процесі ПТНЗ та розробка власного інформаційного середовища дало можливість врахувати наступні принципи:

Інформаційне середовище ДНЗ «МВПУ ПІТ» було створене на основі двох взаємопов’язаних середовищ.

Зовнішнє середовище — це різні суб’єкти інформаційної взаємодії: МОН, молоді та спорту України, НАПН України, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, органи державної влади, .заклади соціальної спрямованості, роботодавці.

Структура внутрішнього інформаційного середовища — це сукупність об’єктів інформаційної взаємодії на рівні адміністративно управлінського персоналу, педагогічних працівників, учнів, батьків та
видів інформаційних потоків, які формуються різними інформаційними ресурсами із зовнішнього інформаційного середовища. Інформаційні потоки, які постійно взаємодіють з ПТНЗ класифікуються джерелами та типами інформації, що передається.

В ДНЗ «МВПУ ПІТ» в минулому навчальному році здійснювалась наукова дослідно-експериментальна робота щодо розробки власних електронних інформаційних ресурсів, які забезпечили формування ефективного інформаційного середовища. При цьому педагогічний колектив використовував такі критерії: забезпечення навчального процесу засобами комп’ютерної техніки, сучасними прикладними та навчальними програмами; наявність єдиної локальної мережі та доступу в ній до мережі Інтернет; залучення педагогічних працівників та учнів ПТНЗ до процесу створення та формування різних інформаційних і цифрових навчальних ресурсів; наявність системи (навчальних програм професійного навчання) чи її елементів (дидактичних одиниць) для дистанційного навчання; формування і впровадження електронних баз даних, які мають забезпечити якісне підвищення організаційно-управлінської та навчально-методичної діяльності, як адміністрації, так і педагогічних працівників ПТНЗ; наявність спеціалізованого програмного забезпечення; поінформованість педагогічних працівників і учнів про ситуацію на ринку праці і тенденціях розвитку науки і технологіях; організацією навчальної та позаурочної форми роботи на основі використання електронних інформаційних ресурсів; створення різних інформаційних матеріалів, спрямованих на роботу з абітурієнтами та соціальними партнерами.

В 2011–2012 н.р. завершився останній етап експериментального педагогічного майданчику «Моделювання діяльності інноваційного навчального закладу на основі програми соціального партнерства як підсистеми управління якістю освіти».

Сьогодні пріоритети соціального партнерства спрямовані в сторону вирішення конкретних економічних проблем. ДНЗ «МВПУ ПІТ» переносить акцент на формування трудових відносин з основними суб’єктами соціального партнерства — роботодавцями (об’єднання підприємців) та працівників (об’єднання професійних союзів, які представляють їх інтереси). Повноправний суб’єкт в системі соціального партнерства — держава в особі Міністерства освіти і науки України.

Організаційна структура соціального партнерства розроблена працівниками ДНЗ «МВПУ ПІТ» пройшла апробацію та вважається раціональною.

На виконання Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 рр., а саме реалізації завдання 5 «Відновлення престижності робітничих професій шляхом профорієнтаційної роботи з населенням» і завдання 6 «Створення соціальної реклами престижності робітничих професій» в училищі було проведено тижні професій під гаслом «Моя професія — моя гордість».

На виконання наказу МОН, молоді та спорту України від 30.12.2011 р. № 1593 «Про систему рейтингового оцінювання діяльності ПТНЗ у 2011–2012 навчальному році» адміністрацією навчального закладу були заповнені відповідні електронні ази даних на веб-порталі ПТО.

Педагогічний колектив навчального закладу прийняв активну участь у роботі XV Ювілейної міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні — 2012». Колективом творчих педагогів було підготовлено інноваційні проекти з п’яти номінацій: