Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна21 жовтня 2015

Використання технології Веб 2.0 та мобільного навчання в освітньому процесі ПТНЗ

Провідними викладачами Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій проведено обласний майстер-клас для викладачів інформатики за темою: «Створення інтерактивних засобів навчання». Актуальність означеної проблематики обумовлена розвитком мережевих технологій та використання соціальних мережевих сервісів. Нині мережа Інтернет дозволяє вирішувати питання колективного навчання, групової взаємодії та обміну інформацією на основі використання сучасних інтерактивних засобів навчання: Web-технології для створення дидактичних матеріалів («хмарні» Google Drave та Web 2.0 як засіб використання освітніх ресурсів викладачами, а саме вікторини, анкети, опитування, картки, дидактичні комп’ютерні ігри, інтелектуальні ігри, плакати). Саме ці аспекти інструментарію Веб-технології другого покоління дають можливість підвищити ефективність навчально-виробничого процесу в ПТНЗ у цілому та викладання інформатики та інформаційних технологій зокрема, які були презентовані під час першої практичної частини майстер-класу.

В другій частині майстер-класу викладачем МВПУПІТ презентовано інструментарій для створення on-line-опитувань, можливості генерації QR-кодів і використання мобільних телефонів для їх зчитування. Проведено практичне завдання з апробацією on-line-тестування за допомогою данної технології.

Поряд із цим, викладачі інформатики розглянули можливості соціальних мережевих сервісів, як віртуального майданчика, який зв’язує людей у мережеві співтовариства за допомогою програмного забезпечення. Формування навчальних спільнот є однією із таких платформ. Як приклад використання з навчальною метою соціальної мережі Facebook було розглянуто дослідницьку роботу, презентовану учнями ДНЗ «МВПУПІТ» в рамках національно-патріотичного виховання «Історичний персонаж» .

У підсумку семінару викладачі області спільно прийшли до висновку про необхідність активного використання технології Веб 2.0 та мобільного навчання в освітньому процесі, оскільки вони надають свободу учням, викладачам, дозволяючи першим значно розширити можливості виконання практичних завдань, а другим — застосовувати та впроваджувати творчі підходи до навчання.