Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна25 червня 2015

Десятий день роботи міжнародного проекту SES в ДНЗ «МВПУПІТ»

Завершальним етапом навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах області є проведення державної кваліфікаційної атестації (далі — ДКА). У ДНЗ «МВПУПІТ» державна кваліфікаційна атестація проводиться у формі захисту дипломної роботи, згідно переліків затверджених тем.

25 червня 2015 року старший експерт проекту SES із Німеччини Герд Франк став активним учасником роботи кваліфікаційної комісії згідно затвердженого графіку роботи.

У ході незалежного аналізу якості виконаних учнівських робіт Герд Франк звернув особливу увагу на цікаві доповіді операторів комп’ютерного набору та верстки (група № 2), які подали членам комісії не тільки дипломні роботи, але й спеціально виготовлені портфоліо випускника, до якого було включено: пробні кваліфікаційні роботи та наряди-замовлення на їх виконання, угоди з підприємствами на проходження учнями виробничої практики; щоденники та програми виробничої практики.

Схвальними відгуками відзначив Герд Франк презентаційні матеріали палітурників-брошурувальників (група № 18), які використали в своїх матеріалах і елементи анімації й відео з роботою сучасного поліграфічного обладнання. У своєму аналізі він акцентував: «Випускники вдало використовують Інтернет-матеріали, а це вже багато значить. У Німеччині, під час першої атестації учням у професійних школах не ставиться оцінка, а виявляються їх сильні та слабкі сторони, щоб під час наступного етапу навчання зкоригувати кожному його власну траєкторію навчання». Поряд із цим, Герд Франк надав декілька виробничих та педагогічних рекомендацій щодо процесу оцінювання якості знань випускників.

Випускники із великим задоволенням вислуховували поради Герда Франка щодо необхідності виконання якомога більше самостійних дій, самоконтролю кожного виробничого етапу та перевірки якості виконаних робіт. Відкрите спілкування на основі взаємоповаги між учнем та наставником стало основним педагогічним принципом цьогорічних кваліфікаційних атестацій.