Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна24 червня 2015

Робота експертної комісії МОН України у ДНЗ «МВПУПІТ»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення акредитаційної експертизи» від 15.06.2015 року № 1520 л експертна комісія Міністерства освіти і науки України 24 червня розпочала здійснювати відповідну експертизу освітньої діяльності навчального закладу на відповідність вимогам МОН до підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями: «Друкарське виробництво» та «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації».

Головою комісії призначено Ткаченко Володимира Пилиповича — кандидата технічних наук, професора, завідувача кафедри медіасистем і технологій Харківського національного університету радіоелектроніки. Членами комісії: Єрепа Олександра Івановича — заступника директора з навчально-виробничої роботи Запорізького гідроенергетичного коледжу Запорізької державної інженерної академії та Ярку Наталію Володимирівну — голову циклової комісії «Друкарське виробництво» Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства, кандидат технічних наук.

В рамках акредитаційної перевірки директор училища Макаров В.А. ознайомив членів комісії як з матеріально-технічною базою для підготовки молодших спеціалістів напрямку підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» так і училища в цілому.

Для перевірки якості підготовки фахівців учні випускних груп (№ 11 та 12) розпочали виконувати контрольні роботи.

Особливо ретельно експерти перевіряли навчально-методичне забезпечення спеціальностей в цілому і навчально-методичне забезпечення лекційних, лабораторних, практичних занять з кожної навчальної дисципліни.
Перевірка навчальних кабінетів та лабораторій проводилась на їх відповідність повного забезпечення виконання навчальної програми з дисципліни, а також паспортизації та атестації робочих місць.

Члени комісії вибірково перевірили виконані курсові проекти та курсові роботи зі спецдисциплін. Експерти відзначили повноту та високу якість їх виконання, що свідчить про якість здобутих учнями теоретичних знань та їх вміння застосовувати набуті знання на практиці.

У рамках перевірки забезпечення практичної підготовки фахівців експерти відвідали підприємство ТОВ «Арт-прес», як базу практики зі спеціальностей, де були вражені сучасним рівнем як організації праці, так і поліграфічним технічним оснащенням.

Виконані в присутності експертів контрольні роботи учнів засвідчили якість залишкових знань на рівні державних стандартів освіти.

Наприкінці роботи експертна комісія МОН України із великим зацікавленням поспілкувалася із експертом німецького проекту Гердом Франком, який розповів про особливості професійної поліграфічної освіти в Німеччині, здійснюючи акцент на її ступневість.