Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна22 червня 2015

Сьомий день роботи міжнародного проекту SES в ДНЗ «МВПУПІТ»

Цілісність і багатовимірність процесу професійної освіти вимагає постійного пошуку нових підходів у підготовці висококваліфікованих робітників в умовах швидкоплинних вимог сучасного виробництва. Для формування в учнів стратегічних умінь навчально-виховний процес професійної освіти в ДНЗ «МВПУПІТ» спрямовується на інтегративну діяльність. Наразі, на виконання поставлених завдань 22 червня в групі № 7 «друкарі офсетного плоского друкування» проведено відкритий урок виробничого навчання. Тема уроку: «Підготовка офсетної машини Адаст Ромайор 313 до друку. Друкування однофарбової продукції». Мета уроку: навчити учнів професійним навичкам при друкуванні тиражу на однофарбовій офсетній машині; виховувати логічність мислення, самостійність та творчість, любов до обраної професії; розвиток творчих та пізнавальних здібностей учнів, здатність до самоаналізу та самооцінки, звички планувати та контролювати свою працю.

При друкуванні тиражу на машині було обрано роботу в малих групах. Учні мали виконати третій процес у виготовленні поліграфічної продукції. Так, за участю експерта проекту SES, першочергово майбутні дизайнери виготовили макет, потім під час лабораторно-практичної роботи було виготовлено форму, а на фініші майбутні друкарі вже здійснили друк замовлення. Під час виконання виробничого завдання виникали деякі виробничі труднощі, проте, майстер виробничого навчання Шепетюк О.В. намагалась надати молоді ґрунтовні знання та деякі нюанси технологічного процесу.

Наприкінці уроку, під час, аналізу усіх стадій виконання замовлення Герд Франк зазначив, що ключового значення на сучасному споживчому ринку право на попит має тільки якісний продукт, тому ключового значення набуває контроль якості на всіх етапах виробничих операцій. Серед зауважень та рекомендацій до технологічного процесу виконання замовлення «Флаєр» Герд Франк зосередив увагу педпрацівників на таких:

  1. при підготовці листівок перенасичених текстовою інформацією, необхідно дизайнерам підвищити чорно-білу контрастність (у нашому випадку помилкою було обрання сірого кольору для тексту, який давав відчуття не якісного друку), поряд з цим було обрано замалі розміри полів;
  2. у процесі виготовлення форм Герд Франк показав власний майстер-клас та надав рекомендації щодо вдосконалення технологічного процесу виготовлення форми високої якості, що в подальшому дасть можливість забезпечити чіткість зображення на відбитку.
  3. під час виконання друку тиражу експерт радив, як краще регулювати подачу фарби при виготовленні відбитка.

За підсумками роботи, Герд Франк зазначив, що в Німеччині викладач виконує роль посередника, організовує процес навчання, а учень вчиться працювати ефективно і має більше самостійності. Під час виконання виробничих завдань, на яких був він присутній мало уваги зверталось саме на самоконтроль, який має бути доведено до автоматизму. Педагогічні працівники ДНЗ «МВПУПІТ» із вдячністю сприймають усі поряди експерта та вважають, що спільна проектна діяльність, дозволить досягти нових якісних показників у навчально-виробничому процесі.