Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна8 квітня 2015

Наукова екскурсія для майбутніх діловодів – ефективна форма навчання

У Міжрегіональному вищому професійному училищі з поліграфії та інформаційних технологій вже стало необхідністю використовувати наукові екскурсії як важливу й ефективну форму навчально-виховної роботи у процесі підготовки майбутніх діловодів. Наразі, 8 квітня, учні групи 15, що здобувають кваліфікацію молодшого спеціаліста за спеціальністю «Діловодство», прослухали професійно-зорієнтовані лекції фахівців Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені слов’янських первоучителів Кирила та Мефодія. Основним методом наукової екскурсії є спостереження, на яке націлює учнів вступна бесіда, а потім реалізуються й інші практичні завдання заходу. Спілкування молоді з провідними фахівцями інформаційного центру вирішує пізнавальну функцію (учні збагачуються не тільки новими фаховими знаннями, а й знаннями про закони розвитку суспільства і мислення, їх взаємозв’язок) та практичну, яка полягає у вдосконаленні професійних компетентностей майбутніх фахівців.

За змістом, наукова екскурсія поєднала дві складові: перша — отримання інформації за темою програми «Класифікація документів як напрямок документознавства»; друга — «Виникнення східнослов’янської писемності. Способи і засоби запису інформації».

За курсом аналітико-синтетичної переробки документної інформації спеціаліст бібліотеки ознайомила студентів із науковою класифікацією документів та методикою укладання бібліографічного опису. Учням були представлені таблиці Універсальної десяткової класифікації (УДК) та таблиці Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК).

Фахівець відділу рідкісних видань Гурай Л.Г. присвятила свою розповідь стародрукам, що присутні у фонді бібліотеки, та їх особливостям. Студенти мали змогу оглянути унікальні видання, яким вже понад 200 років. Спеціаліст звернула увагу майбутніх фахівців на особливості видань: палітурку, заголовки, екслібриси (від лат. ех libris — із книг) — книжковий знак, невелика художньо виконана етикетка, де вказано, кому належить книжка, та автографи авторів книг.

Наукова екскурсія — це не просто похід до бібліотеки. Вона сприяє формуванню поглиблених знань зі спеціальності та налагодженню дієвої комунікації з провідними фахівцями бібліотеки під час якої в учнів відбувається подальший розвиток вміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки, що є необхідною кваліфікаційною вимогою до організатора діловодства у сучасних умовах.