Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна22 березня 2022

Атестація педагогів в умовах війни

Так, все получилося, провели чергове засідання, було щоправда три локації (одна на базі педагогічного кабінету — початок роботи, друга — онлайн з педагогами, які виїхали за межі області, третя — у сховищі — бо попрацювати стабільно не вдалося — сирена і мали виконати протокол дій в умовах особливого режиму воєнного стану).

Атестаційна комісія ДНЗ «МВПУПІТ» відповідно до затвердженого графіка роботи провела 22 березня 2022 року своє чергове засідання з вивчення педагогічної діяльність осіб, які атестуються, шляхом аналізу відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з предметів, що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі у роботі методичних комісій, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією освітнього процесу тощо.

Як голова комісії хочу зробити висновок, що в ДНЗ «МВПУПІТ» усі педагогічні працівники, які проходили атестацію відповідають вимогам, а саме мають професійно-педагогічну компетентність — динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

Щиро дякую усім членам атестаційної комісії, які були особисто присутніми на засіданні, забезпечили легітимність його роботи!

Педагог — це сама мирна професія, але в сучасних трагічних реаліях ми намагаємося просто якісно виконувати свою роботу! Допомагати усім і скільки потрібно тим, хто цього потребує.