Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна11 лютого 2022

Карантин карантином, а атестація педагогічних працівників відбувається за графіком

У ДНЗ «МВПУПІТ» згідно з графіком проводяться засідання атестаційної комісії. Так і сьогодні, відповідно до затверджених списків до атестації педагогічних працівників відбулася робоча нарада, під час якої детально вивчався педагогічний досвід у міжатестаційний період. Разом аналізували проведені відкриті уроки, позаурочні заходи, вивчали рівень навчальних досягнень учнів з предметів, ознайомлювалися з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією освітнього процесу, тощо (Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 06.10.2010 № 930).

Одноголосно заслухали та схвалили досвід педагогічних працівників:

Гончарова Ірина Петрівна — «Формуванням і розвиток творчої особистості здобувача освіти у процесі вивчення інформатики засобами сучасних освітніх технологій»;

Гудимова Тетяна Миколаївна — «Формування технічно, технологічно освіченої особистості, виховання професійної адаптивності, готовності випускників ЗП(ПТ)О до конкурентної боротьби на ринку праці»;

Афанасьєва Олена Юріївна — «Створення умов для свідомої орієнтації здобувачів освіти у сучасному світі, суспільстві, формування в них відповідної активної соціальної та громадянської позиції, підвищення рівня культури здобувачів освіти закладів П(ПТ)О»;

Аніщенко Ірина Володимирівна — Використання сучасних інтерактивних технологій під час проведення уроків виробничого навчання з професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»;

Панова Інна Іванівна — «Використання інноваційних освітніх методик й технологій, активне їх використання й поширення в професійному середовищі»;

Садовська Ірина Михайлівна — «Превентивне виховання в закладах професійної освіти»;

Шаршунович Оксана Володимирівна — Впровадження сучасних поліграфічних технологій та матеріалів у процес підготовки майбутніх поліграфістів;

Новак Софія Борисівна — «Діагностика якості підготовки майбутніх фахівців на уроках спецдисциплін»;

Безкровна Олена Миколаївна — «Використання ІКТ на уроках фізики та астрономії, формування наукового світогляду і критичного мислення здобувачів освіти завдяки засвоєнню ними основних понять і законів природничих наук та методів наукового пізнання»

Ребдєв Олександр Іванович — Стем-освіта на уроках математики. Формування навичок використання системного підходу для вирішення поставлених завдань. Розвиток логічного та творчого мислення у здобувачів освіти;

Нудьга Віта Олександрівна — «Впровадження технологій візуалізації навчальної інформації в освітній процес як засіб підвищення якості теоретичного навчання за професійним фахом».

Рухаємося далі разом