Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна18 січня 2022

Наглядова рада ДНЗ «МВПУПІТ» як консультативно-дорадчий орган закладу освіти запрацювала!

18 січня 2022 року відбулася значна подія для Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій. Згідно з наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації у грудні 2021 року було вперше затверджено склад наглядової ради для ДНЗ «МВПУПІТ» http://center-polygraph. org. ua/pdf/nakaz621_221221.pdf.

На виконання зазначеного наказу головою наглядової ради Олександрою Федорівною Сотулою було організовано та проведено перше організаційне засідання членів наглядової ради, до якої ввійшли провідні фахівці регіону, патріоти своєї справи та лідери думок мешканців міста та області за різними напрямами діяльності: О. Сотула — депутат Дніпропетровської обласної ради (голова наглядової ради), О. Яковенко — заступник начальника управління освіти департаменту гумполітики ДМР, Н.Ісаєва — голова кластеру поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій: логістика, сервіс, якість (заступник голови кластеру); О. Свердліковська — доктор хімічних наук, професор кафедри технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів Українського державного хіміко-технологічного університету (секретар наглядової ради); Г. Савенко — голова Дніпропетровської обласної ГО «Січеславське козацтво Запорозьке»; А. Чечельницька — представник батьківського комітету закладу освіти, доцент кафедри історії та теорії держави і права Університету митної справи та фінансів.

Мета створення наглядової ради: сприяння у вирішенні перспективних завдань розвитку ДНЗ «МВПУПІТ», залучення фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективна взаємодія закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

Завдання: брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання; сприяти залученню додаткових джерел фінансування; аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника; контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти та інше.

Під час першої організаційної зустрічі було виконано цілу низку важливих завдань:

— Розглянули питання затвердження складу наглядової ради та її структури. Нормативно — правове забезпечення діяльності наглядової ради. Ознайомилися з навчально-матеріальною базою закладу оосвіти.
— Розглянули та затвердили план діяльності наглядової ради у 2022 році. Питання щодо залучення додаткових джерел фінансування ДНЗ «МВПУПІТ».
— Про формування регіонального замовлення для ДНЗ «МВПУПІТ» на 2022 рік. Про умови запровадження дуальної форми здобуття освіти в ДНЗ «МВПУПІТ».
— Про основні здобутки колективу у 2021 році. Про стратегію розвитку ДНЗ «МВПУПІТ».
— Про осучаснення шляхів співпраці з батьківською радою училища та нові інструменти формування громадсько-відкритого закладу освіти.
— Про шляхи формування громадянської відповідальності у здобувачів освіти ДНЗ «МВПУПІТ».

Як заклад освіти щиро дякуємо усім членам наглядової ради за включеність у процес розвитку освітнього середовища ДНЗ «МВПУПІТ», створення умов для прозорого та відкритого функціонування сучасного закладу профосвіти.