Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна16 грудня 2021

Синергія науки і практики – запорука успіху та створення інноваційного освітнього простору

Сьогодні є чергова нагода подякувати науковцям Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та його креативному керівнику Вікторія Сидоренко за системну підтримку нас, практиків освітян. Завдяки плідним партнерським відносинам вже сьомий раз поспіль ми мали можливість узагальнити, систематизувати та презентувати результати наукових розвідок та практичних досягнень колективу ДНЗ «МВПУПІТ» широкій освітянській спільноті.

Отож, знакова подія відбулася 16 грудня 2021 року — VІІ-А МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» (на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України).
В. о. директора ДНЗ «МВПУПІТ» Олена Юденкова представила широкому загалу доповідь за напрямом роботи: «Технології створення інноваційного освітнього простору в системі неперервної освіти».

У доповіді «Підвищення інвестиційної привабливості сучасного ЗП(ПТ)О)» було розглянуто деякі аспекти питання проєктування власної моделі освітнього простору. На нашу думку, в сучасних умовах особлива роль має бути відведена дослідженню інвестиційної політики у сфері освіти, як специфічного технологічного інструменту зі створення інноваційного освітнього простору в системі неперервної освіти.

Досягнення успіху в інвестиційному розвитку закладу освіту на нашу думку можливе лише в умовах ефективної інвестиційної політики, координації взаємодії всіх елементів інвестиційного механізму, поєднання структурних ланок, пошуку оптимального співвідношення між централізацією та децентралізацією в управлінні інвестиційними потоками.

Сьогодні частка витрат на утримання ЗП(ПТ)О покривається бюджетними фінансуваннями різних рівнів й, деякою мірою, коштами, отриманими від реалізації платних послуг й іншої діяльності.

Бюджетне інвестування, як метод державного регулювання системи освіти, серед методів економічного, правового, організаційного впливу є найбільш дієвим важелем (регулятором) впливу як і на окрему освітню установу, так на всю галузь в цілому. Тому одним із першочергових завдань є забезпечення ефективної державної інвестиційної політики у сфері освіти, зокрема, щодо використання інвестиційних ресурсів, які має в розпорядженні конкретний навчальний заклад, як суб’єкт економічної діяльності.

Так, Конкурсна комісія МОН відібрала 62 заклади професійної освіти, які у 2021 році отримали кошти на облаштування нових або дооснащення раніше створених навчально-практичних центрів. Перелік закладів та обсяг фінансування майбутніх центрів визначено наказом Міністерства освіти і науки № 846. Створення навчально-практичних центрів відбувається на умовах співфінансування, частину коштів від загальної вартості центрів мають покрити місцеві бюджети, заклади освіти або інші соціальні партнери.

Реалізація інвестиційної освітньої політики в ДНЗ «МВПУПІТ» забезпечується відповідною нормативно-правовою базою, створенням підходів та механізмів інвестування, їх впровадженням й освоєнням освітньою спільнотою закладу освіти на засадах організаційно-економічного підходу.
Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що не зважаючи на недосконалість фінансово-економічних механізмів й законодавчої бази регулювання взаємовідносин учасників освітнього процесу з приводу інвестування, подальший інвестиційний розвиток вітчизняної освітньої сфери можливий лише за рахунок створення комплексного інвестиційного механізму, що об’єднує суб’єктів системи освіти на всіх її рівнях.