Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна29 грудня 2021

Новий вектор співпраці з БІНПО

29 грудня отримали новий професійний досвід, а саме стали учасниками Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.

В. о. директора ДНЗ «МВПУПІТ» виступила з ґрунтовним аналізом щодо змісту освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

Метою ОПП є фундаментальна та прикладна підготовка кваліфікованих науково-педагогічних кадрів та розроблена досвідченими науково-педагогічними працівниками БІНПО. Практично цінним аспектом освітньої програми є акцент на підготовці науково-педагогічного працівника нового покоління.

Як стейкхолдер, щиро вдячна за довіру та бажаю успіху й творчих злетів усім працівникам БІНПО та директору — Вікторії Вікторівні Сидоренко.