Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна20 жовтня 2021

Популяризація робітничих професій: проблеми та шляхи вирішення

Сьогодні прийняли участь роботі Всеукраїнського вебінару «Популяризація робітничих професій: проблеми та шляхи вирішення», що був організований НМЦ ПТО у Дніпропетровській області. Мали змогу представити досвід закладу освіти «Кращі практики з просування робітничих професій у різних соціальних групах». Актуальність проблеми звісно обумовлена викликами часу.

Профорієнтаційна робота ЗП(ПТ)О сьогодні має бути спрямована на підготовку молоді до вільного і самостійного вибору професії, що враховує як індивідуальні особливості особистості, так і необхідність повноцінного розподілу трудових ресурсів в ринковій економіці.

У сучасних умовах розвитку ринку освітніх послуг змінюється характер діяльності закладів професійної освіти і методи управління ними, що сприяє підвищенню значимості профорієнтаційної роботи. Профорієнтаційна робота передбачає не тільки наявність інформації про професії, а й знання вимог, що пред’являються до трудової діяльності, професії майбутнього, що в свою чергу визначає наявність різних якостей і властивостей особистості задля успішного набуття актуальних професійних компетентностей.

Плідна робота ДНЗ «МВПУПІТ» з випускниками шкіл базується перш за все на основі наявного позитивного іміджу закладу освіти в регіоні, який формується завдяки використанню нових методів побудови освітнього простору, застосування новітніх інформаційних технологій, методичного забезпечення освітнього процесу та системного оновлення змісту підготовки.

Профорієнтаційний ефект залежить від своєчасності профорієнтаційної роботи, її цілеспрямованості і оптимальності форм і методів, перелік яких широкий і різноманітний. Одним із завдань всієї педагогічної спільноти ДНЗ «МВПУПІТ» є освоєння і впровадження саме інноваційних форм профорієнтаційної роботи.

Основою стратегії профорієнтації є її комплексність і системність, іншими словами, профорієнтаційна діяльність повинна проводитися з використанням різних методик, які синтезують інноваційні інструменти представлення інформації, мотивації, адаптації, популяризації, відповідно, вона не закінчується на стадії взаємодії з учнями загальноосвітніх шкіл, а й триває з учнями ЗП(ПТ)О).

Крім того, комплекс профорієнтаційних робіт спрямований і на формування первинних трудових цінностей, а також включає в себе і батьків, і викладачів, роботодавців.

Саме тому цільовими групами, на які спрямовано проект є:

• Здобувачі освіти загальноосвітніх шкіл міста.
• Здобувачі освіти, які навчаються в ДНЗ «МВПУПІТ»
• Батьки перерахованих цільових груп.
• Викладачі ДНЗ «МВПУПІТ», загальноосвітніх шкіл міста
• стейкхолдери.

Метою проекту є підготовка учнів шкіл до усвідомленого вибору професії та вступу їх до ДНЗ «МВПУПІТ» відповідно до їх здібностей, психофізіологічних даних і потреб суспільства, а також подальшому формуванню позитивної мотивації до трудової діяльності.

При реалзіції завланьпроекту використовуємо наступні методи:

Макро- і мікроаналізу: аналітичний етап включає в себе дослідження загального стану ринку праці Дніпропетровської області і його потреб в якості макроаналізу, а мікроаналіз має на увазі дослідження наявних в закладі освіти методів та інструментів професійної орієнтації.

Отож, якщо Вам цікаво пройти курс на тпрофесійне самовизначення, чекаємо на Вас