Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна30 серпня 2021

Серпнева педрада в ДНЗ «МВПУПІТ»: «Професійна (професійно-технічна) освіта для потреб особистості, економіки та суспільства — ключове завдання української держави»

30 серпня 2021 року в актовій залі ДНЗ «МВПУПІТ» відбулась серпнева установча педрада. Урочиста частина заходу була присвячена підведенню підсумків та відзначенню педагогічних працівників, які 30 років своєї педагогічної праці присвятили розвитку профтеху та розбудові нашої держави, а це багатого варто, по нашим міркам — це Герої на освітній ниві: Надія Шульга, Тетяна Безродна, Світлана Васильева, Тетяна Макаренко, Оксана Шаршунович, Наталія Федорова, Людмила Трусевич! Низький уклін Вам, дорогі наші профтехівці, Ви наш і досвід, і витримка, і гарт! Поряд із цим відбулося нагородження грамотами працівників, які доклали величезні зусилля у літній період для забезпечення своєчасного початку навчального року, це і працівники приймальної комісії і господарської служби закладу освіти.

У другій частині педради розглянули та затвердили важливі документи з організації освітнього процесу: річний план роботи, тарифікаційні відомості, затвердили протокольні рішення приймальної комісії щодо результатів конкурсного відбору абітурієнтів, ряд освітніх програм та планів роботи методичних комісій, планів роботи гуртків та пріоритетні завдання на новий навчальний рік:

1. Створення умов для впровадження нових стандартів освіти, які мають ґрунтуватися на засадах нової філософії освіти, особистісно орієнтованого і компетентнісного навчання.

2. Формування системи цінностей, cтрижневим вектором якої є цінності дитиноцентрованої освіти.

3. Розбудова закладу професійної освіти в умовах територіальних громад як осередку культурно-освітнього та професійно-орієнтованого середовища; участь у розробці стратегічного плану розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської області.

4. Розвиток соціального діалогу у питанні синергії влади, бізнесу та професійної (професійно-технічної) освіти у процесі формування необхідних компетенцій у здобувачів освіти з застосуванням дуальної освіти, наявних ресурсів соціальних партнерів.

5. Розширення академічної свободи та автономії закладу освіти у формуванні власних освітніх програм, спрямованих на індивідуалізацію, диференціацію і варіативність здобуття освіти, індивідуальний стиль і траєкторію розвитку кожного здобувача освіти.

6. Формування сучасного інформаційно-освітнього середовища, яке дозволить активно використовувати інформаційно-комунікаційні технології, здійснювати дистанційне навчання, сприятиме «зануренню» всіх суб’єктів освітнього процесу в атмосферу самостійного пошуку і творчості.

7. Удосконалення системи науково-методичного супроводу педагогічних працівників у закладі освіти, спрямування її на оволодіння педагогами нової методології державних освітніх стандартів, націленість її на очікувані результати, на формування ключових і предметних компетентностей, наскрізних умінь, а не просто на засвоєння суми знань; на підготовку педагогічних працівників до академічної свободи у виборі методів і технологій навчання, програм, підручників і навчальних посібників, активне використання сучасних методик та інтерактивних форм навчання, написання авторських освітніх програм тощо.

8. Створення системи інклюзивного навчання для надання індивідуально орієнтованої педагогічної, психологічної і реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, запровадження індивідуальних програм розвитку і додаткових послуг психолого-педагогічного супроводу відповідно до можливостей та особливих потреб кожного здобувача освіти.

9. Педагогічний супровід участі здобувачів освіти ЗП(ПТ)О в різних формах зрізу їх професійного рівня (конкурсах WorldSkills, конкурсах професійної майстерності, олімпіадах).

10. Продовження роботи над розбудовою внутрішньої та зовнішньої системи оцінювання якості освіти, створення наглядових (піклувальних) рад.

11. Застосування форм та методів формування обізнаності та професійних кваліфікацій з екології та енергозберігаючих технологій у здобувачів освіти ЗП(ПТ)О.

12. Впровадження Міжнародного досвіду системи формування професійних кваліфікацій за запитом ринку праці та трансформування його в освітній процес ЗП(ПТ)О.
Стартуємо, друзі! Щасливого нового 2021-2022 навчального року!