Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна24 березня 2021

Підсумкове засідання атестаційної комісії

Сьогодні, 24 березня 2021 року проведено підсумкове засідання атестаційної комісії ДНЗ «МВПУПІТ» і за підсумками її роботи надано високу оцінку педагогічної творчої праці: О. Шепетюк, М. Юдіної, А. Турича, О. Баранець, С. Новак, Т. Безродної, Л. Баранова, Л. Волошук, І.Панової, О. Гончарова, К. Куницької. О. Юденкової та Н. Шульги.

Особливістю роботи комісії стало проведення «мозкового штурму» з актуальних питань для саморозвитку педагогів, їх інноваційної діяльності. Усі педагогічні працівники, які атестувалися надавали цікаві ідеї щодо створення в закладі освіти системи безперервного підвищення професійно-педагогічної компетентності.

У роботі будь-якого закладу освіти важко переоцінити значення процесу атестації педагогічних працівників. Відповідно до ч. 2 та 3 ст. 50 Закону про освіту атестація — це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Значення атестації величезне. Вона підвищує статус педагогічної професії, стимулює діяльність педагога до поповнення свого досвіду, допомагає визначити кращих педпрацівників. Отже з упевненістю можна стверджувати, що атестація — це підсумок професійної майстерності педагога, демонстрація його найкращих професійних умінь.

Атестаційна комісія ДНЗ «МВПУПІТ» у 2020 — 2021 н. р. працювала згідно з п. 3.3 Типового положення № 930, а саме, вивчала педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом:

— відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів;
— вивчення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з предметів, що вони викладають;
— ознайомлення з навчальною документацією щодо: виконання ними своїх посадових обов’язків;
— участі у роботі методичних об’єднань та фахових конкурсах чи інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

Бажаємо нашому сузір’ю талановитих педагогів подальших професійних успіхів та вдячних учнів!