Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна4 березня 2021

Удосконалюємо технологічну компетентність педагогічних працівників ДНЗ «МВПУПІТ»

ДНЗ «МВПУПІТ» здійснює системний пошук шляхів підвищення ефективної практичної підготовки кваліфікованих робітників для видавничо-поліграфічної галузі регіону шляхом впровадження в навчальний процес виробничих інновацій. Саме розробці певної методології вивчення сучасних виробничих технологій та її застосуванні в процесі підготовки поліграфістів і була присвячена сьогоднішня зустріч педагогічного колективу закладу освіти з керівництвом та працівниками сучасної друкарні регіону ТОВ «Арт-Прес», а саме Ігорем Навоєнко та Тарифом Алсібаєм. Сьогодні найсучасніше поліграфічне обладнання та матеріали на вітчизняні поліграфічні підприємства постачають зарубіжні фірми: «Heidelberg», «Man Roland», «KBA», «ENSO GROUP», «DuPount» та ін.

Впровадження виробничих інновацій в процес підготовки висококваліфікованого робітника поліграфічної галузі — це цілісний процес, що включає: позитивну спрямованість на відповідну роботу з суб’єктами ринку праці, розробку певної нормативної бази на державному та регіональному рівні, формування відповідних знань, умінь, навичок та компетенцій; оволодіння практичним досвідом розробки механізмів моніторингу та визначення потреб галузей економіки та ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах.

Майбутній фахівець-поліграфіст повинен вміти використовувати увесь асортимент сучасних поліграфічних матеріалів (папір, фарба); виконувати технологічні операції на сучасному поліграфічному обладнанні, керованому комп’ютером («назви машин»); оволодівати технологіями «комп’ютер — друкарська форма», «комп’ютер — друк»; здійснювати самоконтроль якості готової поліграфічної продукції. Сформувати такі навички можливо в умовах застосування у процесі підготовки кваліфікованих робітників поліграфічного профілю інноваційних технологій, які використовуються в умовах реального виробництва поліграфічної галузі. Професійна підготовка друкарів офсетного плоского друкування з використанням інноваційних виробничих технологій сприяє підвищенню рівня їх професійної компетентності.

Саме тому, ключовою педагогічною умовою вирішення завдань, що стоять перед ЗП(ПТ)О є готовність педагогічних працівників до використання інноваційних виробничих технологій в змісті підготовки. Педагогічний колектив закладу освіти щиросердно дякує всьому колективу ТОВ «Арт-Прес» за комплексну виробничу екскурсію, цікаве спілкування, а також висловлюємо свою повагу та вдячність Тариф Алсибай та Игорь Навоенко, як провідним стейкхолдерам! Пишаємося нашими випускниками, які працюють на цьому підприємстві та бажаємо друкарні нового витку розвитку, нових клієнтів!