Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна20 листопада 2020

Особистий бренд педагогічного працівника ЗП(ПТ)О як показник його експерності

20 листопада 2020 року педагогічний колектив ДНЗ «МВПУПІТ» прийняв активну участь у роботі студії корпоративного тимбілдінгу «Особистий бренд педагога-професіонала в освіті», яка проводилась в рамках Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра — 2020» Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти.

В. о. директора училища Олена Юденкова представила власне бачення основних підходів щодо впровадження технології створення персонального бренда педагогічного працівника у виступі за темою: «Особистий бренд педагогічного працівника ЗП(ПТ)О як показник його експертності».

Ключові тези доповіді:

Педагогічний працівник закладу освіти сьогодні має володіти найсучаснішими інструментами для продуктивної та ефективної праці в умовах становлення інформаційного типу суспільства, а саме: відкритості, діалогічності, самокритичності, раціональності .

Імідж сучасного педагогічного працівника являє собою динамічне утворення цілеспрямовано сформованого образу, має інтегративний характер професійно спрямованої діяльності, які комплексно в себе включають внутрішні якості та зовнішні характеристики, що дозволяє вирішувати усі завдання як педагогічного процесу так і в цілому роботи в колективі , спілкуванні з усіма суб’єктами освітнього процесу.

Розвиток особистості педагогічного працівника пов’язаний не тільки з формуванням індивідуального професійного іміджу, а й з персональним трендом в умовах конкурентного освітнього середовища. Наявність особистого бренду у педагогічного працівника впливає на підвищення його самооцінки, а також на формування авторитету та поваги серед колег, здобувачів освіти, їх батьків та роботодавців. Ознаки брендінгу як педагогічної технології: технологічність, цілеспрямованість, якість, результативність, ефективність, відтворюваність та трансляція.

Ця педагогічна технологія на нашу думку може мати такі атрибутивні ознаки, що характерні й іншим педагогічним технологіям: наявність конкретної педагогічної ідеї, під яку й розробляється технологія; наявність ціннісних установок, відповідних педагогічних принципів, реалізація технології на суб’єктному рівні, наявність діагностичних процедур.

Таким чином — брендінг педагогічного працівника як педагогічна технологія представляє собою системну сукупність і порядок функціонування усіх особистісних, методологічних та технологічних засобів, що використовуються для досягнення педагогічних цілей, як прогнозованого результату.

Персональний брендінг вибудовується з врахуванням особистісних та професійних якостей, практичного досвіду роботи в закладі освіти та в цілому в системі освіти.

На нашу думку, ключовими показниками ефективного персонального бренду сучасного педагога є його вирізнення від інших, його вагомість та послідовність його дій.

Можемо навіть задекларувати що це творча робота по створенню та масштабному впровадженню бренд іміджу на ринок освітніх послуг шляхом його закріплення в свідомості користувачів.

Висновки:

1. Сьогодні саме конкуренція на ринку освітніх послуг викликає необхідність формування індивідуального бренд-іміджу сучасного педагогічного працівника.

2. Застосування брендінгу як педагогічної технології сприяє ефективному структуруванню професійної діяльності, систематизації знань, умінь та навичок, компетенцій.

3. Персоналізація як компонент брендінгу ставить виклики перед педагогічним працівником — відповідати цілям освітнього процесу засобами своєї ціннісно-змістовної спрямованості та сприяє розширенню загальнокультурних, професійних компетенцій, підвищенню внутрішньої відповідальності, здатності до самоаналізу та саморефлексії.