Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна13 липня 2020

Партнерство заради спільного успіху!

Сьогодні, 13 липня 2020 року, ініціативна група педагогічних працівників за підтримки Наталія Яценко, керівник видавничо-поліграфічного дому «Формат А+» здійснили перемовини з директором Друкарні «Арт-Прес» — Навоєнко Ігорем Валентиновичем та Тарифом Алсібаєм, директором з виробництва з питання щодо створення першого в регіоні кластеру поліграфістів та видавців та отримали підтримку й бажання спільного розвитку, створення майданчику для ділової комунікації та запровадження елементів дуального навчання в процес підготовки майбутніх поліграфістів.

Організація глибокої та різнобічної кластер-взаємодії промислових підприємств регіону, професійних (професійно-технічних) та вищих закладів освіти на умовах соціального партнерства об’єктивна та обґрунтована необхідністю своєчасного поповнення підприємств-учасників кластера робітниками затребуваних професій та кваліфікацій. Різні форми соціального партнерства промислових підприємств та навчальних закладів у рамках кластера можуть вирішувати такі питання: забезпечення підприємств-учасників кластера кваліфікованою робочою силою и практико-зорієнтованими фахівцями; раціоналізація підбору персоналу при тісній взаємодії кадрових служб підприємств-учасників кластера навчальних закладів професійної освіти; сертифікація персоналу підприємств-учасників кластера і сертифікація кваліфікацій випускників професійно-технічних навчальних закладів.

На базі кластера доцільно створювати системні центри розвитку професійних кваліфікацій з включенням до їх складу представників територіальних органів влади, об’єднань роботодавців, торгово-промислових палат, професійних об’єднань, органів сертифікації, громадських об’єднань освітніх структур.

Світовий досвід переконливо доводить ефективність та неминучу закономірність виникнення різного типу кластерів. У рамках кластерів працює більше половини підприємств США, частка виробничої продукції яких перевищує 60% ВВП країни. В ЄС нараховується понад 2 тис. кластерів, у яких зайнято 38% сукупної робочої сили. Кластери Фінляндії, що містить всього 0,5% світових лісних ресурсів, забезпечують до 10% світового експорту продукції деревопереробки та 25% — паперу. У Китаї створено понад 60 особливих зон кластерного типу, що об’єднують понад 30 тис. фірм з чисельністю робітників до 3,5 млн. осіб та об’ємом продаж понад $ 200 млрд./рік.

Перші згадування про кластери пов’язані з дослідженнями М. Портера, який виокремив основні ознаки кластерної структури, що були названі «Правилом чотирьох „К“»: формуюча профіль кластера концентрація суміжних галузей у рамках обмеженої території (Concentration); конкурентноздатність на ринку за рахунок високої продуктивності, спеціалізації та взаємодоповнення учасників (Competitiveness); конкуренція за завоювання та утримання клієнта (Competitive), як основа спільного бізнесу та кооперація з суміжними областями та місцевими інституціями по горизонталі та вертикалі; формування навколо конкуруючих фірм спеціалізованої ринкової інфраструктури з високим ступенем розвитку (Cooperation).

Отож, крокуємо вперед, позиціонуємо в регіоні елітну професійну поліграфічну освіту РАЗОМ!