Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна10 липня 2020

Поліграфісти Дніпропетровщини об’єднуються навколо питань підготовки фахівців для галузі

Розглядаючи Європу як єдність цінностей, що ґрунтуються на ідеї демократії та прав людини, у країнах Європейського союзу запроваджено різноманітні структури організації системи професійної освіти. Так, наприклад висока ефективність системи професійної освіти в Німеччині зумовлюється, насамперед, структурою її управління. Оскільки професійна підготовка є завданням держави й економіки, роботодавців, робітників і службовців, федерації, земель та общин, то й управління ним характеризується спільною відповідальністю і співробітництвом усіх учасників, причетних до цього.

На жаль, але традиційна система професійної підготовки кадрів в Україні не задовольняє в повній мірі ринок праці ні кількістю, ні якістю фахівців.

Так, наприклад, для Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій поліграфічні підприємства регіону стали справжніми партнерами та «школами професійного досвіду», що допомагають кожному здобувачу професійної освіти набувати необхідні професійні компетентності.

Але!!! Настав час побудови відкритої освітньої регіональної моделі підготовки фахівців для видавничо-поліграфічної галузі. За ініціативи Наталя Яценко (керівник Видавничо-поліграфічного дому «Форма А+») на базі ДНЗ «МВПУПІТ» створено робочу групу для відпрацювання однієї із перспективних організаційно-управлінських технологій — кластерного підходу, що ґрунтується на найбільш широкому використанні сировини, кадрового, технологічного та інтелектуального потенціалів просторового розвитку майбутніх фахівців.

10 липня 2020 року робоча група здійснила зустрічі з керівниками поліграфічних підприємств Анатолій Іванушко, Друкарня «Роял Принт» та Юлия Максимовская, Друкарня «Україна» з обговоренням питання щодо створення регіонального кластеру видавців та поліграфістів.

Що обговорювали й до чого прийшли? Під час реалізації кластерного підходу в регіональній професійній освіті необхідно виокремити декілька ключових моментів: загальна ціль та правова основа спільної діяльності суб’єктів; розроблені механізми взаємодії між суб’єктами, що об’єднуються у кластер; механізм управління та відповідність декларованим спільним цілям. Отже, кластерний підхід в професійній освіті, заснований на партнерстві зацікавлених одне в одному суб’єктів, може використовуватися при дослідженні проблем їх конкурентоспроможності, а також як метод стимулювання інноваційної діяльності самого закладу професійної освіти. Окрім того, вважаємо, що конкуруючі структурні підрозділи в структурі кластера будуть надавати допомогу та здійснювати вплив один на одного. Тобто, одночасно існуючи в конкурентному середовищі, вони будуть вимушені всупереч правилам конкуренції «допомагати» одне одному розвиватися.

Висновок дня! Тільки поєднання двох логік — логіки освіти (розвиток здібностей громадян) та логіки економіки (оптимальне використання людських ресурсів) визначають загальні контури та напрямки стратегічного розвитку системи професійної освіти як у регіоні, так і в Україні в цілому.Не чекаємо змін зверху! Змінюємося самі, й несемо зміни іншим — це кредо ДНЗ «МВПУПІТ»! Сподіваємося, що в нас все получиться!