Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна16 червня 2020

Створення галузевих кластерів – вимога часу!

Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій має значний досвід співробітництва з соціальними партнерами. Стратегічний альянс сьогодні не зводиться до підписання традиційних договорів про співпрацю. Обов’язковими характеристиками стратегічного альянсу є пріоритет добровільних, рівноправних та взаємовигідних відносин над відносинами конкурентної боротьби, довгостроковий характер договірних партнерських відносин сторін, наявність достатніх ресурсів у кожної сторони та інше.

Таким чином, на сьогодні в нашому регіоні склались передумови щодо створення інноваційних освітньо-виробничих кластерів, тобто взаємопов’язаних об’єднань закладів профосвіти, наукових установ та виробничих підприємств, організацій. Скоординована діяльність кластерів дозволить ефективно реалізовувати освітні та освітньо-професійні програми.

Наразі, ДНЗ «МВПУПІТ» має авторське бачення побудови моделі галузевого кластера в сфері видавничо-поліграфічної справи, дорожню карту побудови вертикальної інтеграції. У кластерів великий потенціал, очевидна й їх економічна доцільність. При створенні дієвих кластерів з’являється можливість ефективної як первинної професійної підготовки молоді так і перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу підприємств. При створенні кластерів суттєво збільшується і соціальна складова, бо підвищується привабливість закладів професійної (професійно-технічної) освіти для випускників закладів загальної середньої освіти, з’являються гарантії в отриманні кращих робочих місць тощо. Головний соціальний результат — вирішення проблеми кадрового голоду в підготовці компетентних висококваліфікованих кадрів.