Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна22 квітня 2020

Педагогічна рада ДНЗ «МВПУПІТ»: «Оцінювання якості навчальної роботи в умовах дистанційного навчання»

22 квітня 2020 року відбулося онлайн засідання педагогічної ради колективу Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій. Трансляцію було проведено в сервісі Скайп для бізнесу (через Офіс 365).?На порядку денному було розглянуто питання:?- Допуск здобувачів освіти до проведення дистанційно екзаменів та заліків технологічних практик, поетапних атестацій у програмі Zoom відповідно до затвердженого розкладу;?- Заслуховування звітів педагогічних працівників про результати проходження курсів підвищення кваліфікації у період карантину;?- Оцінювання якості навчального процесу в умовах дистанційної форми навчання. ?Окремо, розглядалось рішення щодо затвердження витягів з робочої навчальної програми (з виробничого навчання чи практики) на період дистанційного навчання (карантину) з подальшим їх погодженням з роботодавцем. Головна умова при оцінюванні рівня навченості здобувачів освіти — опанування учнями практичними уміннями та навичками.

Методичною службою ДНЗ «МВПУПІТ» рекомендовано при організації уроків виробничого навчання та практики за дистанційною формою навчання використовувати інноваційні технології професійної підготовки, а саме:

1. Технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів (проблемне навчання, ігрові технології тощо);

2. Технології на основі ефективності управління та організації навчального процесу в онлайн середовищах (технології програмованого навчання; комп’ютерні технології навчання, технології різнорівневої диференціації тощо);

3. Технології розвивального навчання (особистісно-зорієнтоване навчання, розвитку творчих якостей особистості);

4. Технології блочно-модульного навчання (оптимізація змісту навчання. індивідуалізація навчання, активізація самостійності та максимальна реалізація можливостей учнів на основі професійної мотивації )

Рекомендовані методи проведення виробничого навчання при дистанційній формі навчання:

-Словесні: лекція пояснення через онлайн сервери; бесіда; самостійна робота учнів з навчальною літературою; письмове інструктування; демонстрація аудіо- та відео- записів;

— Наглядні: демонстрація окремих операцій майстром шляхом онлайн демонстрації з навчальної майстерні (при можливості) або відеороликів з інтернету, або власного виробництва; показ трудових прийомів майстром шляхом онлайн демонстрації з навчальної майстерні (при можливості); онлайн (віртуалні) екскурсії виробництвами тощо.

— Практичні: самостійна робота учнів (при можливості); лабораторно-практичні роботи, вивчення технологічних процесів, виконання операцій та комплексних робіт (в залежності від специфіки професії).

В ефективній педагогічній комунікації прийняли участь 30 педагогічних працівників. Рухаємось далі!