Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна5 листопада 2019

Час змін: педагогічний колектив ДНЗ «МВПУПІТ» детально вивчає новий Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

5 листопада під час роботи педагогічного лекторію ДНЗ «МВПУПІТ» було детально вивчено Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800.

Відповідно до Порядку педагогічні працівники закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти мають підвищувати кваліфікацію щороку — це необхідна умова їх атестування. Поряд з цим, система внутрішнього забезпечення якості освіти ДНЗ «МВПУПІТ» включає в себе окремі положення щодо підвищення кваліфікації.

Педагогічні працівники ДНЗ «МВПУПІТ» за наслідками роботи з’ясували завдання, основні напрями, форми, види, особливості підвищення кваліфікації працівників різних типів закладів освіти. Поряд з цим, детально обговорили: за якими принципами буде формуватися план підвищення кваліфікації закладу освіти на 2020 рік; підходи щодо формування Порядку визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та багато інших актуальних питань.

За новим Порядком педагогічні і науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати кваліфікацію. Вони можуть навчатися в Україні або за кордоном у різних формах (очній, заочній, дистанційній, мережевій, дуальній, на робочому місці, на виробництві тощо) і видах. Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації; стажування; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Обсяг підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників установлюють в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі — ЄКТС; один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою. За результатами проходження підвищення кваліфікації працівник має отримати документ про підвищення кваліфікації

Цікавим є положення про те, що здобуття вищого рівня освіти, наукового рівня або іншої спеціальності в межах професійної діяльності за новим Порядком також визнають підвищенням кваліфікації.

Поряд з цим, дискусію в колективі викликала норма про те, що з 1 січня 2020 року керівники закладів освіти після затвердження кошторису закладу мають оприлюднити загальний обсяг коштів, передбачений на підвищення кваліфікації. Протягом наступних 15 календарних днів кожен педагогічний та науково-педагогічний працівник, який має право на підвищення кваліфікації, має подати пропозицію до плану підвищення кваліфікації, а саме викликало занепокоєння припущення щодо неналежного фінансування даної статі витрат закладу освіти

Спільно відзначили, що прогресивною є норма, коли педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.