Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна30 серпня 2019

Структурні трансформації сучасної профосвіти: знання, уміння та цінності – основа освіти впродовж життя!

30 серпня 2019 року на базі ресурсного центру Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій відбулася педагогічна конференція на тему: «Структурні трансформації сучасної профосвіти: знання, уміння та цінності — основа освіти впродовж життя!».

Педагогічним колективом детально опрацьовані нормативно-правові документи у сфері освіти, реформування різних її складників, критично проаналізовано слабкі сторони в діяльності закладу освіти та акцентовано увагу на розвитку сильних сторін.

З набранням чинності та імплементацією нового Закону про освіту усі заклади отримали автономію — «право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом».

Отож, скориставшись своїм правом, педагоги затвердили своїм рішенням нову структуру 2019-2020 н. р., річний план роботи, педагогічне навантаження, освітньо-професійні програми та ряд інших внутрішніх локально-правових актів.

Після детального обговорення, та враховуючи рекомендації МОН України та органів місцевого самоврядування, соціальних партнерів та враховуючи безпосередньо інтереси суб’єктів освітнього процесу було затверджено основні завдання (пріоритетні вектори роботи ) колективу на навчальний рік:

1. Опрацювання нового механізму підвищення кваліфікації педагогічних працівників (впродовж 5 років педагогічний працівник має пройти не менше 150 годин підвищення кваліфікації, що є обов`язковою умовою атестації. Підвищувати кваліфікацію необхідно щороку). Мета — дати педагогічному працівникові свободу вибирати найкращі для його зростання курси.

2. Діджиталізація освіти: продовжити створювати умови для здобуття освіти із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних засобів та технологій, цифровізація технологій навчання.

3. Реалізація стратегії інклюзивної, корекційної та спеціальної освіти в умовах закладу профосвіти. Забезпечити рівний доступ осіб, зокрема з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної профосвіти.

4. Створення єдиного освітнього простору і безпечного освітнього середовища; забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів профосвіти.

5. Вивчення та апробація новітніх моделей оцінювання результатів навчання здобувачів профосвіти на етапі завершення ними здобуття профільної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти. Нові формати оцінювання: внутрішня та зовнішня система якості освіти.

6. Ефективне застосування фандрайзингу у закладі профосвіти: пошук джерел фінансування.

7. Розвиток професійної освіти як точки росту освіти дорослих, оновлення функцій навчально-практичних центрів.

8. Реалізація в закладі освіти Стратегії національно-патріотичного як важливої складової освітнього процесу, формування поваги та любові до державної мови, відзначення важливих пам’ятних та ювілейних дат.

9. Розробка та реалізація моделі громадсько-активного закладу освіти в контексті сучасних стратегій розвитку освіти.

10. Забезпечення конкурентноспроможності закладу освіти засобами впровадження елементів дуальної підготовки.

У ході проведення конференції нагородами різних рівнів були відзначені творчі педагоги, які працювали в минулому навчальному році над реалізацією моделі громадсько-активного закладу освіти. Бажаємо в новому році усім учасникам освітнього процесу ДНЗ «МВПУПІТ» бути здоровими, розвивати як власну особистість так і духовність. З новими силами і нехай у нас все вдасться!