Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна18 квітня 2019

Весняний Колосок знову з нами

18 квітня учні #МВПУПІТ прийняли участь у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «КОЛОСОК-весняий 2019».

Цікаві завдання та застосування їх на практиці, у житті, формують у учнів основні ключові компетентності концепції «Нової української школи», а саме: компетентності в природничих науках і технологіях, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські компетентності, загальнокультурна, екологічна грамотність і здорове життя, гармонійно входять в систему STEM-освіти, створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина.

Одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного профілю освіти виступає STEM-орієнтований підхід до навчання, який сприяє популяризації інженерно-технологічних професій серед молоді, підвищенню поінформованості про можливості їх кар’єри в інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта.