Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна20 вересня 2013

Заходи методичної комісії «Друкарську виробництво» присвячені Дню винахідника та раціоналізатора

Майбутні поліграфісти присвятили відзначення Дня винахідника та раціоналізатора популяризації своєї майбутньої професійної діяльності.

Основною навчальною метою організації технічної творчості для майбутніх друкарів офсетного плоского друкування — є володіння досвідом технічного мислення.

Зміст діяльності: педагогічні працівники (Завізіон Л.А., Васильєва С.В., Безродна Т.П., Шаршунович О.В.) намагаються розвивати в учнів під час гурткової та позаурочної роботи технічне мислення, бо саме за допомогою розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування) учні зможуть в подальшому ефективно вирішувати виробничо-технічні завдання.
Специфічною особливістю технічного мислення у майбутніх друкарів офсетного плоского друкування є його оперативність. Вона проявляється в тому, що часто потрібно вирішувати те чи інше технічне завдання в обмежений час. Оперативність технічного мислення проявляється в умінні ефективно використовувати свої знання в потрібний час в різних умовах.

Таким чином, особливості технічного мислення визначають методичні прийоми навчання учнів використовувати технічні знання на практиці, в процесі їх виробничого навчання.

Виходячи з поставлених завдань, методична комісія «Друкарське виробництво» спланувала ряд заходів, які були підтримані органами молодіжного самоврядування.

Всі заходи мали навчальну, розвивальну та виховну мету.

Навчальна мета — навчання учнів основним прийомам та методам для здійснення технічної творчості, відкриття можливостей творчих ідей у професії.

Розвиваюча мета полягає в розширенні в учнів уяви, творчого мислення; розвитку здібностей до конструювання та навиків технічного моделювання.

Виховна мета втілюється у формуванні зацікавлення учнів до техніки, сприянні розвитку фантазії та естетичного смаку, вмінні бачити красу і втілювати її у своїх роботах.
Таким чином святкування пройшло за сценарієм:

У ході здійснених заходів учнів училища ознайомлювали з основними напрямками діяльності гуртка технічної творчості. Усі мали можливість побачили створені руками учнів об’ємні макети поліграфічного обладнання, дізнатись яким чином і за допомогою яких інструментів можна зробити подібні моделі. Учасники заходів відкрили для себе процес постановки та розв’язання винахідницьких завдань.

У навчальному закладі учні розвивають творче мислення, створюючи так звані «професійні винаходи». Така діяльність дозволяє по-новому побачити той чи інший технічний процес або устаткування. В проектно-дослідницькому режимі учні вчаться шукати нові рішення використовуючи наявні ресурси.