Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна11 квітня 2019

Проміжний контроль за результатами оволодіння фахом здійснено!

Державна кваліфікаційна (поетапна) атестація в ЗП(ПТ)О проводиться відповідно до «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469. Головою ДКА призначено представника базового підприємства. Наказ про склад ДКА з відповідних професій погоджено з Департаментом освіти і науки облдержадміністрації.На момент проведення поетапної атестації в групі № 4 в усіх учнів були заповнені зведені відомості підсумкових оцінок з усіх навчальних предметів, виробничого навчання та практики, передбачених навчальним планом; щоденники обліку виконання навчально-виробничих робіт та виробничі характеристики заповнені. Всі учні працюють на поліграфічних підприємствах регіону.

11 квітня здобувачі освіти, які навчаються за професією: «Друкар офсетного плоского друкування. Друкар високого друкування» атестувались та отримали третій розряд за професіями. У міжатестаційний період здобувачі освіти проходили практику на сучасних поліграфічних підприємствах. Учні надали перевірочні роботи та прозвітували про виконання програми практики.