Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна13 березня 2019

ДНЗ «МВПУПІТ»: спеціалізований тижневик «Споживач, знай свої права»

Захист прав споживачів — це складова частина захисту прав людини. В державах з розвиненою економікою споживач здійснює керівну функцію на споживчому ринку. А це можливо лише за активної життєвої позиції кожного громадянина країни та державної підтримки.

У ДНЗ «МВПУПІТ» проведено низку заходів, спрямованих на пропаганду та поглиблення біологічних, фізіологічних, технологічних та юридичних знань стосовно придбання та споживання товарів, захисту прав споживачів, а також на активізацію наукових досліджень та громадського споживчого руху щодо контролю за якістю продукції.

Так, лідери молодіжного самоврядування провели акцію «Знай свої споживчі права». Студенти на перервах нагадували, що споживачі, мають право на: захист своїх прав державою; здобуття знань; належну якість продукції та обслуговування; безпеку продукції; необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця); відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством; звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав; об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

За наслідками проведення тижневика, зроблено висновок — серед головних потреб споживача є потреба в отриманні достовірної, своєчасної й доступної інформації про товари і послуги та їх властивості задовольняти споживачів. Добре поінформований споживач набуває впевненості у своїх силах і діє свідомо