Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна26 лютого 2019

Педагогічні «Оскари - 2019»

«Кіномитці високо шанують нагороду „Оскар“, бо вона — результат оцінки професіоналів професіоналами! Напевне, саме тому ми так відповідально готуємося до кожної атестації, адже нас як професіоналів оцінюватимуть колеги — теж професіонали. Як зробити таке оцінювання об’єктивним, дружнім, залежить від кожного закладу освіти та атестаційної комісії окремо...»

Газета «Завуч», № 31, листопад 2002 р.

Атестація педагогічних працівників — це визначення їхньої відповідності зайнятій посаді, рівню кваліфікації. Залежно від цього та стажу педагогічної роботи їм установлюється кваліфікаційна категорія, визначається тарифний розряд оплати праці, присвоюється педагогічне звання.

26 лютого у Міжрегіональному вищому професійному училищі з поліграфії та інформаційних технологій відбулася відкрита педагогічна рада. Під час роботи колегіального органу було презентовано широкій педагогічній спільноті творчі звіти педагогічних працівників, які атестуються у 2019 році.

Цікавим виявився досвід колег, який було узагальнено за між атестаційний період:

1. Нудьга В. О.: Формування професійних навиків та компетенцію кваліфікованих робітників на уроках виробничого навчання через інформаційно-комунікативні та інтерактивні форми навчання.

2. Лебідь Л. О.: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках як засобу підвищення якості навчальних досягнень учнів».

3. Шах В. С.: «Використання інтерактивних методів навчання у фаховій підготовці здобувачів П(ПТ)О»;

4. Шаршунович О. В.: «Практичні та лабораторні заняття в системі професійної підготовки кваліфікованих робітників».

5. Бабіна В. В. «Профілактика конфліктів у системі „педагогічний працівники — здобувач П(ПТ)О“».

Глибоке і всебічне вивчення, узагальнення, об’єктивне оцінювання результатів професійної діяльності педагогічних працівників ДНЗ «МВПУПІТ» сприяє підвищенню рівню освітнього процесу, баченню перспективи подальшого розвитку закладу освіти.