Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна7 лютого 2019

Засідання науково-методичної комісії з професійної педагогіки

7 лютого у НАПН України відбулося засідання науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України «Інноваційна освітня діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти на всеукраїнському рівні». Організували захід Департамент професійної освіти МОН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Національна академія педагогічних наук України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.

Реформування професійної (професійно-технічної) освіти України вимагає системного оновлення діяльності ЗП(ПТ)О. Одним із компонентів модернізації цього складника освіти є дослідно-експериментальна робота. Інноваційні процеси в освіті потребують принципово нових форм і механізмів взаємодії теорії та практики. Одним із видів продуктивної діяльності є інноваційна освітня діяльність, де творчість виступає головним її компонентом. Оскільки єдино правильним і ефективним шляхом перевірки результативності запровадження інновацій у системі освіти є експеримент, експериментальна робота є складовою інноваційної діяльності.

Наразі, під час засідання науково-методичної комісії було заслухано та схвалено звіти про завершення експериментальної роботи всеукраїнського рівня п’яти закладів професійної освіти (у складі яких — 2 заклади з Дніпропетровщини); затверджено пропозиції регіональних департаментів освіти і науки щодо проведення інноваційної освітньої діяльності на всеукраїнському рівні (у складі яких — 2 заклади з Дніпропетровщини); заслухано та схвалено звіти про завершення II-го етапу експериментальної роботи (у складі яких — 1 заклад з Дніпропетровщини).

Як свідчить вивчення стану інноваційної діяльності в закладах професійної освіти області, інтерес до експериментальної діяльності є досить великим та щорічно тільки нарощується.

Інноваційні педагогічні технології в системі професійної освіти засвідчують якісно новий етап взаємодії й розвитку науково-педагогічної та педагогічної творчості і процесів застосування її результатів.

Отож, педагог-новатор є носієм конкретних нововведень, їх творцем, модифікатором. Маємо цінувати працю новаторів-експериментаторів, бо саме вони впроваджують інновації в освітній процес, а на загальнодержавному рівні теж має відбуватися відзначення такої праці!