Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна16 січня 2019

Голос педагогічної спільноти профосвіти, молоді та роботодавців Дніпра почули в Києві!

16 січня 2019 року у Києві на численні звернення педагогічних колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Дніпра, батьківських рад, роботодавців з різних економічних секторів відбулося засідання Комітету з питань науки і освіти під головуванням першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України О. В. Співаковського.

Третім питанням порядку денного виступив розгляд Комітетом стану формування регіонального замовлення на підготовку кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти міста Дніпра. Причиною, що спонукала винести розгляд питання формування регіонального замовлення на підготовку кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти міста Дніпра, є порушення при організації вступної кампанії прав громадян України на доступність і безоплатність професійно-технічної освіти.

Делегацію від освітян Дніпра очолював Демура А. Л. (заступник директора департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації). До складу делегації ввійшли: Василиненко В. М. (директор НМЦ ПТО у Дніпропетровській області); Петков В. З. (голова ради директорів ЗП(ПТ)О, директор Дніпропетровського індустріально-педагогічного технікуму); Юденкова О. П. (в. о. директора ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій»); Войтович І.В. (директор ДНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу»); Яловий А. В. (голова обласної профспілки працівник4ів культури); Анохіна О.І. (голова Ради власників салонів краси та перукарень міста Дніпро); Левченко В. В. (керівник типографії ТОВ «Домінанта Прінт»); Нудьга М. П. (член експертної групи Національного офісу з реформи деінституціалізації); Андрєєв В. М. (голова Центрального комітету профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України) та інші фахівці.

З доповіддю по стану проблеми виступив перший заступник міністра освіти і науки України — П. К. Хобзей, який наголосив на позиції МОН України щодо старту масштабної реформи професійної освіти 2019-році, зміну стандартів, прийняття нового профільного закону «Про професійну (професійно-технічну) освіту», а також оновлення освітнього середовища. А також акцентував увагу усіх присутніх, що МОН України детально відстежувало весь перебіг вступної кампанії 2018 року і вважає дії органів місцевого самоврядування перевищеннями владних повноважень у частині порушення конституційних прав молоді.

Комітетом науки і освіти подано узагальнену інформацію з означеної проблеми:

У 2016 році фінансування професійно-технічної освіти було передано на місцеві бюджети, в тому числі на бюджети міст обласного значення-обласні центри. Відповідно, нормативними документами було встановлено поняття регіонального замовлення, оскільки його обсяги формуються на місцевому рівні.

Разом з тим, після передачі фінансування закладів професійно-технічної освіти містам обласного значення-обласним центрам у окремих міських рад стало формуватися бачення, що потрібно фінансувати лише видатки на освіту членів міської громади, тобто жителів міста, і лише для потреб комунальних підприємств. Крім того, фінансування професійно-технічної освіти окремі представники місцевої влади вважають зайвим тягарем, видатки на яку всіляко намагаються скоротити. Такі дії органів місцевого самоврядування призводять до загострення ситуації в державі, на яку звертають увагу представники реального сектору економіки, стосовно нестачі робітничих кадрів для забезпечення розвитку економіки. Це може стати серйозною загрозою національній безпеці країни. Найбільш гостра ситуація з цього питання виникла у місті Дніпрі. До Комітету надійшли звернення від Дорожної профспілкової організації Придніпровської залізниці, Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти, Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування України, закладів професійно-технічної освіти міста Дніпра щодо хибності, на їх думку, моделі фінансування освіти у закладах професійно-технічної освіти, які знаходяться на території міст, за рахунок бюджетів міст, що призведе у майбутньому до закриття цих закладів освіти. За інформацією Дніпропетровської обласної державної адміністрації (лист від 27.09.2018 № 31-3717/0/2-18) у квітні 2018 року із залученням представників різних структурних підрозділів облдержадміністрації, профспілок, обласної ради, об’єднань громадян, міської ради м. Дніпро, роботодавців було сформовано проект регіонального замовлення на 2018 рік на підготовку фахівців та робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що розташовані на території м. Дніпро, обсягом 2999 осіб. Проект регіонального замовлення розглянуто 24.07.2018р. на засіданні Ради професійно-технічної освіти та подано на погодження до Дніпровської міської ради.

Проте, Дніпровська міська рада наполягала на зменшенні регіонального замовлення до 1065 осіб, орієнтуючись лише на потреби комунальних підприємств міста у робітничих кадрах. При чому при розподілі вищезазначеного регіонального замовлення на підготовку кадрів 8 закладам професійно-технічної освіти із 13-и, що розташовані в місті Дніпро, зовсім не було доведено регіонального замовлення. За результатами спільної наради департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації та департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яка відбулася 02.08.2018 р., з метою виконання статті 53 Конституції України (право громадян на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх покликань, інтересів та здібностей) було досягнуто рішення щодо незначного збільшення регіонального замовлення в обсязі 1752 особи проти сформованого у квітні — в обсязі 2999 осіб, що майже вдвічі менше. Несвоєчасне доведення обсягів регіонального замовлення стало причиною конфліктної ситуації. Вона полягає в тому, що приймальні комісії закладів освіти міста Дніпра в серпні 2018 року прийняли на навчання учнів на 301 особу більше (всього — 2051), ніж було доведено регіональним замовленням. Міська рада запропонувала цих учнів перевести на дуальну (дистанційну) форму навчання без додаткового фінансування або навчання за кошти роботодавців, що на сьогодні є неможливим. Крім того, проблемою є те, що доведене регіональне замовлення на підготовку кадрів за кілька днів до початку навчального року, яке є удвічі менше від схваленого у квітні 2018 року, припало на час основних відпусток педагогічних працівників, яких позбавили роботи через зменшення набору учнів.

Система управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти залишається до кінця неврегульованою, підзаконні нормативні акти мають узагальнений обтічний характер, положення яких трактуються неоднозначно.

У численних зверненнях громадян до Комітету висловлюються переконання, що професійна освіта, яка покликана забезпечувати економіку країни робітничими кадрами — має загальнодержавне значення і її проблеми повинні вирішуватися системно, комплексно в інтеграції з іншими ланками освіти, економічними кластерами і соціальними запитами суспільства. Проблеми забезпечення поточних потреб окремого регіону кваліфікованими кадрами — це лише частина завдань системи професійної освіти.
За результатами обговорення народні депутати — члени Комітету одноголосно прийняли наступне рішення:

1. Рекомендувати Верховній Раді України:

Прискорити розгляд проектів Законів України, внесених Кабінетом Міністрів України, для подальшого врегулювання формування регіонального замовлення:

— «Про внесення змін до Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» (реєстр. № 8269 від 13.04.2018);

— «Про внесення змін до деяких законів України щодо регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів» (реєстр. № 5547 від 16.12.2016 р.)
2. Рекомендувати Комітету з питань науки і освіти:

Внести в порядку законодавчої ініціативи проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів за рахунок видатків, що здійснюються з обласних бюджетів».

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України

3.1. Прискорити внесення до Верховної Ради України проекту Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

3.2. Внести зміни до методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, схвалених Розпорядженням КМУ від 14 грудня 2016 р. № 994-р, з метою його удосконалення, зокрема, щодо порядку формування, строків та механізму фінансування такого замовлення міськими радами міст обласного значення шляхом міжбюджетних трансфертів з міського бюджету (міста обласного значення-обласного центру) обласному бюджету.

3.3. Внести зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 831-р «Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки» з метою приведення його у відповідність до статті 66 Закону України «Про освіту» стосовно повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

3.4. Розробити та впровадити методику фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти з визначенням вартості підготовки одного учня за кожною професією та рівнем кваліфікації, загального контингенту та інших впливових показників.

3.5. Розглянути необхідність визначення у бюджеті та податковій базі конкретних джерел надходжень коштів на фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

3.6. З наступного бюджетного періоду запровадити субвенцію на підготовку кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти для врегулювання проблемних питань забезпечення виконання статті 53 Конституції України щодо державної гарантії доступності і безоплатності професійно-технічної освіти.

3.7. До остаточного врегулювання системи управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти України, з 1 липня 2019 року на базі кількох визначених регіонів запровадити пілотний проект по поверненню управлінських функцій з рівня міста-обласного центру на обласний рівень, із забезпеченням фінансування регіонального замовлення для потреб міста з міського бюджету.

3.8. Вирішити питання щодо фінансування усіх прийнятих у 2018 році учнів закладами професійно-технічної освіти міста Дніпра.
4. Місцевим органам державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування

Не допускати звуження конституційних прав громадян на професійну (професійно-технічну) освіту щодо гарантій її доступності і безоплатності