Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна29 листопада 2018

ДНЗ «МВПУПІТ» — активний учасник IV Міжнародної ?науково-практичної Інтернет-конференції

29 листопада 2018 року педагогічний колектив Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій став активним учасником з обміну інноваційним педагогічним досвідом у царині теорії, методики та практики професійної освіти у рамках IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти». У конференції прийняли участь науковці та педагогічні працівники з Казахстану, Азербайджану, Білорусії та нашої рідної України, всього близько 60 учасників.

Від ДНЗ «МВПУПІТ» з доповіддю виступила в. о. директора — Юденкова Олена, кандидат педагогічних наук. Тема доповіді: НОВІ ПРІОРИТЕТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ. У виступі було здійснено акцент на основних ознаках інноваційного розвитку системи професійної освіти: оновленні переліку сучасних професій та розробці під них освітньо-професійних програм на компетентністній основі, удосконаленні організаційної структури ЗП(ПТ)О на основі запровадження елементів дуальної підготовки або створення галузевих кластерів, поширення електронних та мобільних технологій навчання та цифрових мереж, реалізацію запиту учня на його автономію та самостійне навчання, застосуванні холістичного підходу до професійної освіти, запровадженні нововведень у процес організації та проведення уроків виробничого навчання, запровадженні нових функцій професійної діяльності для майстра виробничого навчання та підвищенні вимог до його професійних компетенцій.

Надзвичайно цікавим, прогресивним, мотивуючим став виступ колеги з Мінського державного професійно-технічного коледжу поліграфії ім. В. З. Хоружей — Емельянчик Ольги Вячеславівни, заступника директора з навчальної роботи ( Республіка Білорусь). Тема: «Повышение эффективности системы мотивации персонала учреждения образования».

У цілому спілкування науковців та практиків вдалося надзвичайно ефективним, інформаційно та змістовно наповненим, спонукаючим до нових форм взаємодії та творчого пошуку.

Щиро дякуємо колегам з Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти за науковий супровід заходу та організацію роботи комунікаційного майданчику!