Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна26 червня 2018

В МВПУПІТ випускників - БУМ, БУМ, БУМ!

26 червня в МВПУПІТ здійснено випуск кваліфікованих робітників з професії «Оператор комп’ютерного набору; оператор комп’ютерної верстки». Це дійсно бум випускник4ів, які готові жити й працювати в постіндустріальному суспільстві. Наші випускники готові працювати в будь-якій галузі, бо володіють наскрізними компетнеціями, що необхідні для будь-якої трудової діяльності: працюють на комп’ютері, використовують бази та банки даних, орієнтуються в інформаційних потоках Інтернет простору тощо.

Гарна практика наших випускників стала гарантом їх працевлаштування. Проте, більшість випускників буде проходити конкурсний відбір та здавати фахові іспити з метою продовження навчання на третьому ступені та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», спеціалізаці «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації». Сьогодні кваліфікаційна комісія зробла висновок: наші студенти вміють вчитися, а це сьогодні головне. Нам приєно, що молодь прагне розвиватся професійно і в подальшому. Бажаємо успіхів!