Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна22 червня 2018

Перший випускний рубіж подолано

22 червня відбулося засідання державної кваліфікаційної комісії ДНЗ «МВПУПІТ» на присвоєння кваліфікації «організатор діловодства» студентам-випускникам 15 групи, що здобувають спеціальність Інформаційна, бібліотечна та архівні справа. Були заслухані звіти про проходження практики на підприємствах міста й області. Майбутні фахівці намагалися проаналізувати стан практичного діловодства та порівняти його із здобутими раніше теоретичними знаннями. Студенти подавали щоденники практики, письмові звіти та готували презентації та усні доповіді. Чи не вперше їм далася можливість відчувати себе професіоналами у цій галузі діяльності.

Викладацький склад МВПУПІТ упевнений у гарних професійних перспективах наших випускників спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Результати практики високі, професійні компетенції відовідають вимогам роботодавців!