Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна1 лютого 2018

Майбутньому профтехосвіти бути – про це свідчать результати експериментальної діяльності

1 лютого 2018 року у залі засідань президії НАПН України відбулося засідання науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

З великою приємністю на початку засідання освітяни отримали привітання від Президента Національної Академії педагогічних наук України — В. Г. Кременя та від академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, д. пед. н., професора, дійсного члена НАПН України — Н. Г. Ничкало.

Під час роботи засідання було розглянуто два звіти про завершення експериментальної роботи Всеукраїнського рівня, шість звітів про завершення другого етапу та два — про завершення першого етапу. Поряд з цим було схвалено обґрунтування щодо започаткування трьох експериментів Всеукраїнського рівня за поданнями регіональних департаментів освіти.

Сьогодні сфера професійної освіти — це галузь, що має забезпечувати умови стійкого соціально-економічного розвитку держави, а підготовлені нею трудові ресурси — це стратегічний фактор, що має забезпечити перспективи розвитку економіки та підвищення конкурентноздатності держави на світовому ринку.

У зв’язку з цим, саме сфера професійної освіти сьогодні й знаходить різні можливості вирішення різних соціальних, виробничих та педагогічних протиріч шляхом проведення експериментальної діяльності. Інноваційні професійні (професійно-технічні) заклади освіти намагаються оновлювати зміст освіти, шукати нові механізми співпраці з роботодавцями, створювати організаційно-педагогічні умови адекватні європейським системам надання послуг та конкурентноздатні знання.

У заключних виступах В. О. Радкевич, директора Інституту ПТО НАПН України, заступника директора департаменту професійної освіти — начальника відділу МОН України К. Б. Мірошниченко акцентувалася увага на створеній мережі інноваційних площадок, які своєю діяльністю підкреслюють значення професійної освіти як ресурсу інноваційного розвитку держави та регіонів, які вони представляють.

Усі члени комісії та наукові керівники експериментальних освітніх закладів високо оцінили презентовані інноваційні підходи та прийшли до спільного висновку, що участь колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Всеукраїнських експериментах створює умови для формування загальнодержавного стандарту якості професійної освіти, як системи вимог, що має забезпечувати максимальну успішність кожного учня, динамічний розвиток кожного освітнього закладу, конкурентноздатність професійної освіти України!

Бажаю усім експериментаторам якісних подальших наукових розвідок!