Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна18 грудня 2017

Веб-квест «Мистецтво самопрезентації»

18 грудня завершилось виконання навчального веб-квесту «Мистецтво самопрезентації» з предмету «Технологія комп’ютерної обробки інформації». Даний веб-квест був реалізований на базі соціальної мережі Facebook і напротязі двох тижнів виконувався учнями групи № 18. Головна мета квеста — перевірити навички, отримані під час вивчення предмету та ознайомити учнівську аудиторію з видами сучасних резюме, вимогами до них та правилами їх складання, навчити учнів створювати власне резюме. Крім того така нестандартна форма проведення навчання дозволяє розвивати в учнів здатність до критичного мислення, самостійності, ініціативності, командної роботи; формувати вміння організовувати свою роботу згідно поставленого завдання; виховувати в них якість професійної мобільності, культуру інтернет-комунікацій; формувати культуру ділових стосунків під час колективної роботи; сприяти розвитку особистих професійних комунікацій учнів.

Щоб мати змогу виконати поставлені завдання, учні повинні застосовувати знання та навички, отримані під час вивчення предмету, а також використовувати Інтернет-ресурси, рекомендовані викладачем, або знайдені самостійно. Всі публікації учнів повинні розміщуватися тільки на сторінці групи в соцмережі Facebook.

Основні критерії, за яким проводилося оцінювання виконання квесту — це розуміння завдання, виконання завдання, результат роботи, творчий підхід.

Структура веб-квесту складалася з декількох етапів.

На першому етапі учні були ознайомлені з квестом та отримали завдання.

Другий етап — робота над обраним завданням — виконувалася учасниками квесту на протязі двох тижнів в позакласний час.

Заключний етап представляв собою «відкритий» захід з презентацією результатів учнівської діяльності, який відбувся 19 грудня.

Ігрова мета проходження веб-квесту «Мистецтво самопрезентації» отримати робоче місце. За умовами квесту в наявності було три вакансії, що відповідають професії «Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника», за якою навчаються учні 18 групи. Учням було запропоновано обрати для себе роль «Керівника» або «Претендента».

«Керівники» повинні були вигадати власну організацію, відкрити вакансію, створити об’яву та розмістити її на сторінці власної групи в мережі Facebook. «Претенденти» розробляли різні види власних резюме та розміщували їх в коментарях до обраної об’яви. На заключному етапі «Керівники» оголошували, резюме яких претендентів найбільш відповідають оголошеній вакансії і чому.

На підсумковому занятті кожна творча група презентувала свої дослідження та демонструвала виконані роботи.

Матеріали досліджень творчих груп оформлюються у вигляді посібника та будуть опубліковані на сторінці методичної комісії «Комп’ютерна обробка» у мережі Facebook як освітній ресурс.