Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна30 листопада 2017

Поширюємо досвід МВПУПІТ на міжнародному рівні

30 листопада педагогічний колектив Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій прийняв активну участь у III Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти» (організатор — ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти).
Заступник директора з НМР Юденкова О. П. презентувала результати наукового дослідження за темою «Освітній менеджмент: аналіз концепцій та інноваційних педагогічних практик в ПТНЗ» у секції «Управління процесом професійного розвитку педагогічних працівників».

Метою дослідження стало прагнення автора розкрити не тільки зміст основних концепцій освітнього менеджменту, а й привернути увагу педагогічних працівників ПТНЗ до ефективного застосування складових освітнього менеджменту, що змінює їх роль, вимагаючи від них максимальної уваги до політики, стратегії і тактики освітнього закладу, його технологічних, процедурно-ритуальних цінностей, що орієнтує викладача та майстра виробничого навчання на творчість та гнучкість у формуванні установок і мотивів у здобувачів освіти, розвитку, раціонального використання часу. Акцентовано увагу на важливому напрямку менеджменту в діяльності педагога — удосконалення навчальних програм та процесу навчання, що безпосередньо пов’язано з функціями педагогічного працівника.

Розкрито й такий напрямок менеджменту в діяльності педагога як — інформація та комунікація. Інформація та комунікація — це обов’язкова умова діяльності сучасного викладача, який визначає вирішення проблем організації освітнього процесу в ПТНЗ, ефективність якого в значній мірі залежить від постійної високої інформованості, володіння результатами новітніх досліджень психолого-педагогічної науки, присвячених удосконаленню технологій навчання, виховання та розвитку. Все, це вимагає від педагога постійного удосконалення професіоналізму, підвищення рівня загальної культури

У підсумку було зазначено, що саме впровадження концепцій освітнього менеджменту в МВПУПІТ дозволило створити інноваційний освітній та інформаційний простір, що сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, накопиченню «критичної маси» педагогів, які здатні виводити навчальний заклад на якісно нові витки розвитку, адекватним потребам як здобувачів освіти так і педагогічних працівників, замовників кадрів; формування колективу однодумців, здатних працювати в режимі розвитку.