Наш логотип

Міжрегіональне вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних технологій

← Головна7 грудня 2017

Інформаційний центр МВПУПІТ пропонує

Молодь МВПУПІТ на базі інформаційного центру ознайомилася ще раз з основними новелами Загальної декларації прав людини, а саме принципами: рівність людей: усі люди народжуються вільними та рівними в правах, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії тощо; право кожного на життя, свободу та особисту недоторканість; заборона рабства и работоргівли; заборона катувань або жорстокого поводження; право кожного на правосуб’єктність; рівність усіх перед законом; право на звернення до суду; заборона самовільних арештів; презумпція невинності та заборона зворотної сили карного закону; право на свободу пересувань та вибір місця мешкання; право на громадянство; право на шлюб; право володіти майном; право на свободу переконань; право на мирні збори; право на участь в управлінні громадськими та державними справами; право на працю тощо.